nieuws

Duurzame bouw in milieuplan Emmen

bouwbreed

Het uitvoeren van een pilotproject waarbij een bestaande woonwijk duurzaam wordt gemaakt, het opstellen van een waterbesparingsplan voor nieuwe woningen in Emmen en kijken naar de ontwikkeling of revitalisering van duurzame bedrijventerreinen. Dat zijn een aantal actiepunten die de gemeente Emmen aandraagt voor het Milieubeleidsplan 2001-2004.

Het college van b en w van Emmen wil een milieubeleidsplan opstellen om de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren. Er wordt gekeken welke bijdrage bedrijven, burgers en de gemeente zelf kunnen leveren. Inmiddels heeft het college al een ontwerpplan opgesteld. Als de gemeenteraad groen licht geeft, wordt de komende maanden het definitieve plan ingevuld in samenspraak met burgers en bedrijven.

Andere actiepunten zijn het onderzoeken van het gebruik van grijs water door bedrijven en het opzetten van een natuur- en milieu-informatiecentrum.

Reageer op dit artikel