nieuws

Duitse BAU 2001 kijkt over de grens

bouwbreed Premium

Het is een trend om te speculeren op de beurs in plaats van te investeren. Dat ondermijnt de bouw, die immers afhankelijk is van forse investeringen in onroerend goed voor de lange termijn. Ook de zwakke euro vormt een bedreiging voor de bouw. Hij maakt speculeren meer aantrekkelijk dan beleggen in vastgoed.

Dat zei dr. Jürgen Lose, voorzitter van de Duitse vereniging voor bouwmaterialen (Bundesverband Steine und Erden) uit Bonn, ter gelegenheid van de opening van de veertiende bouwvakbeurs BAU 2001 in München, die nog tot 21 januari duurt. “Bovendien is bouwen hier in Duitsland eenvoudigweg te duur. Veel mensen kunnen zich geen eigen woning veroorloven, vooral niet in de stedelijke gebieden”, voegde hij eraan toe. In Duitsland is het aantal verleende bouwvergunningen voor één- en tweegezinswoningen in 2000 met 20 procent afgenomen. Dit jaar zal de woningproductie alleen nog maar verder dalen.

Maar Lose sprak niet alleen over de Duitse bouwmarkt. “In heel Europa neemt de productie iets meer toe dan de groei van de economie. Dat betekent, dat de bouwmarkt in de toekomst internationaal zal zijn en blijven.” De bouw moet zich dus op Europa richten en niet binnen de nationale grenzen blijven. De gevolgen van deze ontwikkeling zijn ook in Duitsland merkbaar, gaf hij aan.

“Om te beginnen worden bouwbedrijven steeds meer dienstverleners. Hun diensten variëren van de aankoop van bouwgrond, planning en uitvoering van ‘turnkey’ projecten tot en met het beheer van gebouwen. Een tweede trend is de duidelijk toenemende industrialisatie van de bouw”, aldus de voorzitter van het Bundesverband Steine und Erde. “Dat zijn de belangrijkste aandachtspunten van BAU 2001.”

Signaal geven

Volgens Lose is het de politiek die het signaal moet geven om weer in de bouw in Duitsland te investeren. “Sommige investeringen worden niet gedaan, omdat de export nu de belangrijkste factor is voor de economische groei. Er is meer dan voldoende te doen in de publieke sector, maar de financiën worden niet beschikbaar gesteld. De overheidsinstellingen proberen nog meer te besparen. Deze situatie kan niet voortduren, de weifelachtige houding tegenover investeren moet meteen stoppen. De Duitse bouw heeft dringend een impuls nodig. De politiek moet het eigen woningbezit sterk stimuleren. Duitsland loopt met 40 procent ver achter bij de rest van Europa.”

Een deel van BAU 2001 is gewijd aan de informatie- en communicatietechnologie (ict). Meer dan veertig leveranciers tonen er hun nieuwste hard- en software. Volgens het ‘Gesellschaft zur Förderung des Deutschen Baugewerbes’ in Berlijn is het voor bouwbedrijven onmogelijk hun markt te behouden zonder gebruik van ict. Internet is onontkoombaar, onder andere voor het leveren van aanvullende diensten. De concurrentie zal over de landsgrenzen heen toenemen.

Internationaal

BAU 2001 is opnieuw gegroeid en biedt nu producten en diensten van 1824 exposanten uit 42 landen, een toename van 15 procent. Ongeveer 34 procent van de exposanten komt uit het buitenland, waaronder India, Marokko en Taiwain. BAU 2001 is dus niet alleen gericht op Duitsland, maar mag zich met recht ook een internationale bouwvakbeurs noemen. Tijdens de beurs worden een aantal congressen gehouden en prijzen uitgereikt, onder andere voor ‘The first house’, een competitie waar driehonderd architecten uit de hele wereld aan deelnemen.

Reageer op dit artikel