nieuws

‘Digitaal transport’ levert subsidie op

bouwbreed

Soms is het efficiënter om alleen de digitale data van een product te transporteren. Op basis daarvan kan een kopie worden gemaakt dichtbij de plaats waar het product moet worden toegepast.

Ook en misschien wel juist in de bouw is dat een optie. Prefab betonnen elementen of houten kozijnen, isolatieplaten of bekistingen; voor het milieu is het vaak beter om ze dichtbij of op de bouwplaats te vervaardigen. Het voorkomt in elk geval een deel van het transport.

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat geeft daarom subsidie voor proefprojecten in het kader van het programma ‘Transportpreventie’. Tot eind februari kunnen bedrijven die de voorkeur geven aan het zogenaamde ‘digitaal transport’ de subsidie aanvragen. Deze wordt verleend door Senter, een agentschap van het ministerie van Economische Zaken, in opdracht van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Volgens een toelichting kan ‘digitaal transport’ de files laten afnemen, de verkeersveiligheid verhogen en zelfs de winst doen toenemen.

Geen probleem

“Transportpreventie gaat over het zodanig veranderen van producten en/of productieprocessen, dat het gewicht en het volume van de totale hoeveelheid te vervoeren goederen en/of het aantal vervoerskilometers fors vermindert”, legt Senter uit. Niet door extra logistieke maatregelen, maar door het versturen van informatie, waarmee het product dichter bij de plaats van verwerking kan worden geproduceerd. Senter noemt het “digitale verplaatsing van materie”, maar dat is niet helemaal juist. Het is niet de materie, maar het idee dat wordt verzonden.

Reageer op dit artikel