nieuws

Bouwers en banken geen ‘vriendjespolitiek’

bouwbreed

‘Het beeld van belangenverstrengeling en vriendjespolitiek (in de bouw-JG) dringt zich op, maar bewijzen kan het wetenschappelijk bureau van de Socialistiese Partij het niet.’ Zo citeerde Cobouw van 5 januari de toelichting van de SP-onderzoekers op het rapport ‘Ruimte voor iedereen’ over sociale grondpolitiek’. Vage kreten, vindt Jos Goos.

Eigenlijk dus niet de moeite waard om ze tegen het licht te houden, ware het niet dat er een toontje van verdachtmaking in doorklinkt dat we ook nog kennen uit de jaren ’60. Toen bedacht de toenmalige voorzitter Toon Mertens van het Nederlands Katholiek Vakverbond, vindingrijk en voortvarend gesteund door zijn voorlichter Henny ten Brink, de beroemde ‘200 van Mertens’.

Bedwelmd door (deels marxistische) democratische opstandigheid, toen heftig in de mode in studenten- en vakbondskringen, presenteerde het NKV een geruchtmakend onderzoek. Daaruit moest blijken dat Nederland werd geregeerd door slechts 200 lieden die via tal van dubbelfuncties aan alle touwtjes trokken.

En die 200 zaten niet in het parlement en ook niet in de regering, maar (natuurlijk) in het bedrijfsleven.

Het NKV onderschatte daarmee overigens de eigen invloed, en gaf zichzelf een historisch brevet van onvermogen Maar die bal werd toen niet zo teruggekaatst.

Macht en kennis

Al was het een overdreven beeld, de actie speelde uiteindelijk een positieve rol bij de discussie over de spreiding van macht en kennis, en over de rol van commissarissen. Na die tijd bijvoorbeeld zijn wel ex-vakbondsbazen commissaris geworden bij bedrijven.

Let wel: niet om daar een vakbondsbelang te behartigen, maar vanwege hun specifieke maatschappelijke kennis.

We zijn nu bijna veertig jaar verder, en opnieuw komt het idee van de ‘200 van Mertens’ om de hoek kijken, nu inzake grondpolitiek en de belangen daarin van bouwers en beleggers. Alsof er tussentijds weinig is veranderd.

De suggestieve opsomming van bedrijven en persoonsnamen door het wetenschappelijk bureau van de SP bewijst nu nog minder dan indertijd het NKV dacht aan te tonen.

Integendeel, de grote bouwers en financiële instellingen in Nederland hebben er juist goed aan gedaan elkaars vaklui in te huren als commissaris. En ze hebben gezorgd voor een goede spreiding, zodat bij geen enkele bedrijf de invloed van commissarissen uit een ander bedrijf dominant kan worden.

Wederzijds voordeel

Er lijkt dus geen sprake van belangenverstrengeling en vriendjespolitiek tussen bouwers en geldschieters, maar van verdeeld wederzijds voordeel – het ideaal in elke handel.

Dat blijkt helder uit de gegevens in het SP-rapport, als je ze maar goed ordent en interpreteert. Dat is in het rapport niet gebeurd, misschien om het eigen politieke gelijk te bewijzen.

Bijgaande staatjes BEELD (zoals de SP geeft) en vooral SPIEGELBEELD (bewerking door Cobouw) maken dat duidelijk.

‘Ruimte voor iedereen’ is overigens wel verdienstelijk speurwerk wat betreft de gegevens over de grondbezit en -posities.

Omdat het een politiek geïnspireerd onderzoek is, en grond inderdaad alles met geld en macht te maken heeft, valt te begrijpen dat de SP-onderzoekers ook menselijke en bestuursmacht erbij betrokken hebben.

Die gegevens van de SP rechtvaardigen echter niet de suggestie dat machtsconcentraties van bouwers met beleggers, laat staan via vriendjespolitiek en belangenverstrengeling, schade toebrengen aan het algemeen maatschappelijk belang.

Maar politiek kun je daar uiteraard anders over denken.

Beeld en spiegelbeeld

Beeld

Financiele instellingen met

commissariaten bij:

Delta Lloyd Nuts Ohra:

* bij Ballast Nedam (2)

* bij TBI-Holding

Robeco:

* bij Ballast Nedam

ABNAmro:

* bij Ballast Nedam

* bij Dura Vermeer

* bij Heijmans

* bij HBG

* bij VWS (2)

* bij TBI-Holdings

Rabo:

* bij Heijmans

* bij HBG

* bij TBI-Holdings

Fortis:

* bij Dura Vermeer

* bij Heijmans

ING Groep:

* bij Dura Vermeer

* bij HBG

Bank Ned. Gemeenten:

* bij BAM

* bij TBI Holdings

* bij VWS

Bron: SP-rappport

Spiegelbeeld

Bouwbedrijven met

commissarissen afkomstig van:

Ballast Nedam:

* van Delta Lloyd Nuts Ohra (2)

* van Robeco (Rabo)

* van ABNAmro

HBG:

* van ABNAmro

* van Rabo

* van ING Groep

Dura Vermeer:

* van ABNAmro

* van Fortis

* van ING Groep

TBI Holdings:

* van Delta Lloyd Nuts Ohra

* van ABNAmro

* van Rabo

* van Bank Nederlandse Gemeenten

VWS:

* van ABNAmro (2)

* van Bank Nederlandse Gemeenten

BAM:

* van Bank Nederlandse Gemeenten

Bron:SP-rapport.Bewerking Cobouw

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels