nieuws

Bouwen zonder littekens

bouwbreed

Van hemelbestormende concepten tot praktisch-technische oplossingen. De vakjury die tijdens de Infratech-vakbeurs de winnaar moet aanwijzen uit de achttien inzendingen voor de innovatieprijs moet appels met peren vergelijken. Er dan is er ook nog de award voor nieuwe sleufloze technieken.

Veel concreter dan de meer conceptuele inzendingen van Ingenieursbureau Gemeentewerken Rotterdam en De Wegerarchitecten zijn de inzendingen van Heijmans Infrastructuur en Milieu, dat met drie inzendingen ook prominent deelneemt aan de prijsvraag.

Het bouwbedrijf heeft een methode om sneller wegen van nieuw asfalt te voorzien en een techniek om stalen brugdekken beter van een asfaltdeklaag te voorzien. Dat laatste gebeurt met zoab waarvan de holle ruimtes (na verdichting) zijn gevuld met een vloeibare tweecomponenten kunststof die flexibel blijft. Dat ondervangt de vervorming die ontstaat doordat de stalen platen van het brugdek slechts plaatselijk door verstijvingsribben worden ondersteund.

Uitklapdijk

Industrieel ontwerper en uitvinder Corné Rijlaarsdam is van de partij met zijn uitklapbare waterkering die alleen bij hoog water wordt uitgeklapt. Als geen enkel overstromingsgevaar dreigt, ligt hij verborgen in de kruin van de dijk en staat ter beschikking van voetgangers en fietsers. Er zijn de laatste jaren meer vergelijkbare initiatieven geweest, zoals een opdrijfdam, die ook op de beurs in Rotterdam te zien is. Maar volgens Rijlaarsdam is zijn idee realistischer, omdat er geen ingewikkelde hydraulische of elektronische systemen aan te pas komen. Voor de dam van Rijlaarsdam is één persoon nodig, die met een kleine kraan op een truck de dam optrekt. Spanbeton is inmiddels aangehaakt bij het idee en samen brengen de betonfabrikant en de uitvinder het concept aan de man als Dutch Dam.

Industrieel

Een laatste opmerkelijke innovatie komt van Betonson. Het bedrijf ontwikkelde in nauwe samenwerking met Volker Wessels Stevin, de TU-Delft en het Centrum Ondergronds Bouwen een methode om op een industriële manier cut-and-cover tunnels te fabriceren. Twee horizontale diepwandfreesmachines werken daarbij op een vaste onderlinge afstand van elkaar. De ene freest de sleuf, waarin de andere een geprefabriceerd diepwandpaneel plaatst. Stempels en eventueel trekpalen houden die panelen tijdens het ontgraven op hun plek, waarna het onderwaterbeton kan worden gestort waar de constructieve vloer op komt. Tot slot worden de geprefabriceerde dakpanelen geplaatst, zodat het maaiveld weer bereikbaar is.

Helemaal sleufloos is die methode natuurlijk nog niet. Innovaties die wel ondergrondse bouwwerken zonder littekens aan het maaiveld tot stand brengen dingen mee naar de no-dig award. Die is een intiatief van de vereniging voor sleufloze technieken, NSTT. Vijf inzendingen doen dit jaar mee. KPN en de Dienst Waterbeheer en Riolering van Noord Holland doen mee met de proef met glasvezelkabels door het riool van Amsterdam. KPN, dat de proef betaalt, wil weten of dataverkeer door het riool mogelijk is, de DWR is benieuwd of de glasvezelkabels de afvoer van rioolwater niet in gevaar brengt.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels