nieuws

Borne eist fatsoenlijk plan

bouwbreed

De wijk Wensink-Zuid in Borne verzet zicht tegen de versnelde komst van enkele groothandelsvestigingen tussen Hengelo en Borne.

Via een artikel-19 procedure wil de gemeente Hengelo op korte termijn meubelgigant Ikea, een sportleisure- en een elektronicazaak van de grond te krijgen. Deze bebouwing behelst in totaal zo’n 50.000 vierkante meter. Het wijkcomité Wensink-Zuid wil eerst een fatsoenlijk bestemmingsplan op tafel hebben, voordat wordt gebouwd.

De wijk ligt slechts enkele honderden meters van het nieuwe bedrijventerrein. Het comité verzet zich niet tegen de komst van de groothandelsbedrijven, maar maakt zich echter wel druk over de exacte invulling van het bedrijventerrein. Zo begrijpt voorzitter T. van Dam- Potgieser niet dat in een nota van uitgangspunten de oppervlakte van de Ikea-vestiging afwijkt van de tekeningen. “In de nota spreekt men over 15.000, maar volgens de laatste tekening van Mecanoo blijken dat 24.000 vierkante meter te zijn.”

Ikea

De voorzitter is helemaal niet tevreden over de parkeergelegenheid bij Ikea. Gepland zijn circa 2600 parkeerplaatsen op maaiveldhoogte. Het liefst ziet Van Dam-Potgieser dat er een parkeerkelder wordt aangelegd of dat er in lagen kan worden geparkeerd. Bovendien vreest Van Dam-Potgieser voor een ‘verkeersinfarct’ op de kruising tussen de A1 en de Bornsestraat, waar de wijk slechts enkele honderden meters vandaan ligt. “Ikea voorspelt dat er 2,5 miljoen bezoekers per jaar komen. Dat zijn omgerekend tienduizend extra verkeersbewegingen op deze wegen. De toegankelijkheid van Hengelo voor de Bornenaren wordt daardoor flink beperkt.”

Het wijkcomité vindt het kwalijk dat er nog geen bestemmingsplan ligt. “Straks staan we voor een voldongen feit. Wij weten nog helemaal niet hoe de bevoorradingsroute van Ikea loopt en hoe de parkeerplaatsen worden aangelegd. Dat moet je toch eerst weten voordat je een gebouw gaat neerzetten? Ik heb alleen nog maar schetsen gezien. Wij eisen een bestemmingsplan, waarin dit soort zaken precies worden omschreven”.

Reageer op dit artikel