nieuws

Bedrijventerrein haven Harlingen blijkt erg gewild

bouwbreed

“Als bedrijven zich hier nog willen vestigen, moeten ze zich snel melden”, zegt ing. A.H.P. Graatsma. De directeur van de BV Ontwikkelingsmaatschappij Harlinger Zeehaven is namelijk al in gesprek over de uitgave van 36 van de 50 beschikbare hectares.

De grote belangstelling komt onder andere doordat het uitbreidingproject van de Friese zeehaven al meer dan tien jaar in de pen zit. Door verschillende omstandigheden, zoals de verplaatsing van een boerderij en de aankoop van de gronden, vindt de aanbesteding van het grondwerk pas begin volgende maand plaats.

Het verwondert Graatsma dan ook niet dat veel bedrijven belangstelling tonen voor vestiging op de nieuwe locatie. “We hebben contacten met bedrijven uit de regio, het noorden van het land en Noord Holland.” In de laatste categorie gaat het vooral om bedrijven van boven het Noordzeekanaal. “De havens van Den Helder en Beverwijk zitten op slot”, geeft Graatsma als reden voor de Hollandse belangstelling.

Zandwinning

De bedrijven waarmee hij in onderhandeling is, zijn naast scheepswerven ook zand- en grindhandelsbedrijven. Graatsma: “Het winnen van zand verplaatst zich de komende jaren van zandputten op het land naar de Noordzee. De overheid heeft daartoe al de nodige concessies verleend.” Dat maakt Harlingen zeer aantrekkelijk voor deze bedrijfstak.

De uitbreiding van de zeehaven komt in Harlingen ten noorden van de bestaande haven. Daar is een zeventig hectare groot terrein aangekocht, waarvan twintig hectare bestemd is voor haven met zwaaikom en infrastructuur op het land.

“We verwachten dat alles over twee jaar bouwklaar is”, vervolgt Graatsma. Dan moeten niet alleen de havenkom, het bedrijventerrein en de zeedijk klaar zijn, ook moeten de pekelleiding van zoutfabrikant Frisia en de nodige kabels zijn verlegd en moet de bodem van de oude havenkom uitgediept en gesaneerd zijn.

Opgehoogd

Graatsma verwacht dat vrij snel nadat bekend is wie de opdracht gaat uitvoeren, met het werk begonnen wordt. Eerst wordt een nieuwe zeedijk aangelegd en wordt het bedrijventerrein vier meter opgehoogd. “Daarvoor gebruiken we deels de grond die uit de nieuwe haven komt.”

De andere helft van het terrein wordt opgehoogd met grond die van elders wordt aangevoerd. Graatsma denkt onder andere aan de grond die vrijkomt bij het verbreden van het Prinses Margrietkanaal, het Van Harinxsmakanaal en “ze zijn ook van plan nieuwe meertjes aan te leggen in Friesland.”

Pas als de zeedijk is goedgekeurd door het Waterschap Friesland vindt de doorbraak van de oude zeedijk plaats. Een volgende uitbreiding van de Harlinger zeehaven verwacht Graatsma buitendijks. “Maar, dan zijn we wel twintig jaar verder.”

Projectgegevens

Project

Uitbreiding

zeehaven Harlingen.

Opdrachtgever

B.V. Ontwikkelingsmaatschappij Harlinger Zeehaven.

Oppervlakte

Zeventig hectare bruto.

(Twintig hectare havenkom,

dijken en wegen. Vijftig

hectare uitgeefbaar terrein.)

Kosten

Ongeveer 57 miljoen gulden (waarvan ongeveer 50 procent middels subsidie en 50 procent

financiering door OPP, participatiemaatschappij

van de BNG.

Status

Aanbesteding begin feb 2001.

Bouwrijp

2003.

Grondprijs

Tussen de 120 en 175 gulden per m2.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels