nieuws

Bedrijfschap wordt opgeheven; taken verdeeld

bouwbreed

De lucht tussen werkgevers en werknemers in de natuursteensector lijkt geklaard. Partijen hebben een concept-overeenkomst gesloten dat voorziet in het opheffen van het bedrijfschap Natuursteenbedrijf en verdeling van de taken over het Hoofdbedrijfschap Ambachten en een nog op te richten paritair fonds.

Daarmee is een einde gekomen aan de maandendurende onduidelijkheid over de toekomst van het bedrijfschap Natuursteenbedrijf en aan de knallende ruzie tussen werkgevers enerzijds en werknemers en vakbonden anderzijds. “Op een gegeven moment was het een complete oorlog”, zegt sectorbestuurder C. Verhoef van FNV Bouw.

De onenigheid in het bestuur van het bedrijfschap werd veroorzaakt door het voornemen van de werkgevers om uit de federatie van bedrijfschappen in de afbouw- en afwerksector te stappen. Volgens Verhoef willen de werkgevers graag een zelfstandig bedrijfschap omdat zij bang zijn binnen de federatie niets te vertellen te hebben.

De vakbond ziet een zelfstandig bedrijfschap echter niet meer zitten en dreigde, in het geval de werkgevers bij hun besluit zouden blijven, het bedrijfschap op te blazen. “Het bedrijfschap Natuursteenbedrijf is een klein bedrijfschap met weinig mensen”, licht Verhoef toe. “Daardoor is er geen optimale dienstverlening. Door samenwerking in de federatie of een hoofdbedrijfschap Afbouw kan er efficiënter en kwalitatief beter gewerkt worden. Wij hebben daarom gezegd: als de werkgevers er uit stappen, is het over en uit met het bedrijfschap.”

Over de patstelling werd uren en uren vergaderd, maar zonder resultaat. Ondertussen kwamen de werkzaamheden van het bedrijfschap in het gedrang. “Die situatie was onhoudbaar. Werknemers wisten gewoon niet meer waar ze aan toe waren”, aldus Verhoef, die de Sociaal Economische Raad (SER) daarom vroeg te bemiddelen in het conflict.

Uitgestapt

Op dat moment waren de werkgevers overigens al uit de federatie gestapt en had FNV Bouw de SER in een brief gevraagd het bedrijfschap op te heffen. “Afgelopen maandag zijn partijen bij elkaar gekomen en is er uiteindelijk een ‘idee’ tot stand gekomen. En daar is inmiddels een concept-overeenkomst uit voortgekomen.”

Die overeenkomst leidt tot de opheffing van het bedrijfschap. De activiteiten van het bedrijfschap worden vervolgens opgesplitst. De voorlichtingsactiviteiten als brochures en beurzen worden ondergebracht bij het Hoofdbedrijfschap Ambachten (HBA), al dan niet in een paritaire commissie. De cao-activiteiten (bijscholing, vakopleidingen, instroom werklozen, arbeidsomstandigheden, kinderopvang) worden ondergebracht in een nog op te richten paritair fonds. Dat fonds wordt weer ondergebracht bij een bestaande instantie in de bouwnijverheid.

Het personeel van het bedrijfschap wordt overgeheveld naar of het HBA of naar het paritaire fonds. Voor zo lang het bedrijfschap nog bestaat, wordt een onafhankelijk voorzitter aangetrokken.

Verhoef heeft goede hoop dat de rust nu weer terugkeer. “Ik doe een beroep op de werkgevers om niet te bakkeleien over de details van de overeenkomst.”

Reageer op dit artikel