nieuws

Arbo-convenant voor dakdekkers ondertekend

bouwbreed Premium

Overheid en sociale partners ondertekenen woensdag in Nieuwegein een arbo-convenant over de veiligheid en gezondheid van de werknemers op het dak. In het convenant zijn specifieke afspraken vastgelegd over de thema’s fysieke belasting, veiligheid en arbo-voorlichters.

De ondertekening van het convenant vormt de afsluiting van vruchtbare onderhandelingen tussen het ministerie van Sociale Zaken en de sociale partners in de sector bitumineuze- en kunststofdakbedekkingsbedrijven. Gezamenlijk doel van de partijen is de arbeidsomstandigheden van de werkers op het dak te verbeteren.

Namens de vakbonden ondertekenen de bondsvoorzitters R. de Vries (FNV Bouw) en D. van de Kamp (Hout- en Bouwbond CNV) het convenant en een bijbehorende intentieverklaring. Namens de werkgevers doet dat voorzitter J.L. Bechtold van de brancheorganisatie Vebidak en ook directeur C.J. van Vliet van de Sectorraad Bitumineuze- en Kunststofdakbedekkingsbedrijven zet zijn handtekening. Directeur R.L. Laterveer van het ministerie van Sociale Zaken completeert het viertal.

De intentieverklaring houdt in dat binnen een periode van een jaar na ondertekening van het convenant er afzonderlijke schriftelijke afspraken worden gemaakt over de onderwerpen werkdruk, fysieke belasting, veiligheid op de werkplek, het inschakelen van arbo-voorlichters en de versnelde reïntegratie van arbeidsongeschikten.

Cao-partners maken zich al langere tijd zorgen over ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid in de sector als gevolg van risicovolle omstandigheden en ongevallen. Die bezorgdheid leidde ertoe dat zij verbetering van de de veiligheid en gezondheid van de circa 3500 werknemers op het platte dak tot speerpunt van beleid uitriepen. Dat was bepaald geen luxe, gezien de resultaten van een omvangrijke controle die de Arbeidsinspectie in 1988 hield. Op driehonderd van de bijna vijfhonderd bezochte bouwplaatsen trof de inspectie levensgevaarlijke situaties aan. Vijftig keer gebeurde er een ongeluk, waarvan zes met dodelijke afloop.

Arbo-voorlichters kunnen hopelijk een rol spelen bij de totstandkoming van veiliger en gezondere arbeidsomstandigheden. Vier zijn er eind vorig jaar aan het werk gegaan. Ze bezoeken bedrijven en werkplekken en geven gevraagd en ongevraagd advies over veilig en gezond werken. De voorlichters hebben een strikt signalerende functie en onderscheiden zich in dat opzicht van bijvoorbeeld de Arbeidsinspectie. Onder de arbo-voorlichters zijn enkele oudere ex-werknemers met veel ervaring in het vak.

Maatregelen moeten eind maken aan gevaarlijke situaties

Reageer op dit artikel