nieuws

Aan de voorschriften ligt het in elk geval niet bij ramp Volendam

bouwbreed Premium

Gebarricadeerde nooduitgangen, kerstversiering die vlam vatte en een verwijderde vluchttrap. Het is vooralsnog speculeren wat de grootste rol speelde bij de brand in het Volendamse café Het Hemeltje. Vandaag maakt de gemeente nadere details bekend.

Niet het Bouwbesluit of de gebruiksvergunning, maar de naleving van beide is waarschijnlijk in het geding. Die conclusie lijkt gerechtvaardigd ruim twee dagen na het drama in het café aan de haven van Volendam. Want als er tijdelijk een brandtrap is weggehaald vanwege een verbouwing en andere nooduitgangen zijn gebarricadeerd om te voorkomen dat ongenode gasten het café binnendringen, missen alle eisen hun doel.

Bouwkundige brandveiligheidseisen hadden volgens ir. P. van de Leur van TNO Centrum voor Brandveiligheid weinig kunnen helpen bij tegengaan van het drama. Uit wat hij ervan in de media oppikte, greep het vuur zo razendsnel via de kerstversiering aan het plafond om zich heen, dat er geen ontkomen aan leek. Nooduitgangen of niet. Vooral de inrichting, en met name de kerstversiering, was daar debet aan. Eisen hiervoor liggen vast in de gebruiksvergunningen die nodig zijn om een horecagelegenheid te runnen. Ze zijn grotendeels gestandaardiseerd in een landelijk gehanteerde modelvergunning.

Hoewel Van de Leur de inhoud van die modelvergunning niet goed kent, vermoedt hij dat daar het probleem niet ligt. Iets scherpere controle is wellicht op zijn plaats, maar vooral de exploitanten zelf zullen hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Want of kerstversiering aan de brandvertragingsklasse voldoet, is met geen mogelijkheid te controleren.

Van de Leurs vermoedens lijken bevestigd te worden in de feiten rondom het Volendamse drama, zoals die stukje bij beetje boven tafel komen. Eind november wees de gemeente Volendam in een rondschrijven op de noodzaak kerstversiering tegen het plafond goed te impregneren. Tegenover dagblad De Telegraaf liet de eigenaar van het café weten dat hij die aanmaning in de wind had geslagen, aangezien de brief hem pas bereikte toen de kerstversiering al tegen het plafond hing.

Binnen 30 seconden met ingehouden adem een rookvrije ruimte bereiken. Dat is het uitgangspunt in het Bouwbesluit. Om aan die norm te voldoen, moeten bezoekers altijd binnen 30 meter een nooduitgang kunnen bereiken. Bij niet-ingedeelde gebouwen, dus zonder tussenwanden, is die afstand 20 meter. Per tweehonderd bezoekers moet er bovendien een aparte (nood)uitgang zijn, met een minimum van twee, zodat er altijd minstens een uitgang vrij is, mocht er één door de vlammen zijn versperd.

Als rekenregel hanteren brandveiligheidsexperts dat negentig personen binnen 30 seconden via een deur van een meter breed een ruimte moeten kunnen verlaten. Maar volgt daarachter een trap, dan werkt die als flessenhals en zal die bepalend zijn voor de capaciteitsberekeningen van de vluchtroutes. Zeker als het een wenteltrap is die mensen niet naast elkaar af kunnen gaan.

Vuistregels

Zo zijn er nog meer vuistregels, waarvan de manier waarop die elkaar onderling beïnvloeden in geavanceerde simulatieprogramma’s in beeld wordt gebracht. Brandveiligheidsadviseurs als TNO en ingenieursbureau Peutz rekenen met die modellen wel grote complexe bouwprojecten door, maar ze worden zelden tot nooit ingeschakeld om de brandveiligheid en het vluchtgedrag in kroegen en cafés te simuleren

Reageer op dit artikel