nieuws

Zandwinning leidt tot opdracht voor attractie

bouwbreed

vleuten – Van het een komt het ander. Adviesbureau De Meent voor grond, water en groen kreeg aanvankelijk het verzoek de ontgronding in de Haarrijnse Plas in goede banen te leiden. De voorspoedige zandwinning voor Leidsche Rijn leverde het bureau, met kantoren in Vleuten en Boxtel, aanvullende opdrachten voor deze Vinex-locatie op, zoals de ontwikkeling van een grote toeristische attractie bij Oudenrijn.

De Haarrijnse Plas beslaat ruim 152 hectare. Per week wordt zo’n 15.000 kubieke meter bovengrond en zo’n 30.000 kubieke meter zand weggehaald. Het zand gaat per buis naar de bouwlocatie Leidsche Rijn. De milieueffectrapportage (mer) noemt astransport ongewenst. Aanvoer van elders komt neer op een vrachtwagen per minuut, acht uur achtereen en vijf dagen per week. Gevoegd bij het toenemende aantal mensen dat in Leidsche Rijn komt te wonen, kan dat volgens De Meent alleen maar leiden tot chaos.

Ontgronding

De mer leert dat het milieu meer gebaat is bij een ontgronding tot 35 meter dan tot tien meter, waarna de rest van het zand van elders komt. Een stabiliteitsonderzoek wees uit dat de aangrenzende locaties door de grote diepte geen gevaar lopen.

De Haarrijnse Plas krijgt nu zijn contouren. In 2002 of 2003 wordt begonnen met de inrichting en de elementen. De ontgronding gaat dan alleen nog de diepte in, tot 35 meter. De plas dient als buffer voor het oppervlaktewater in de wijk.

De Meent heeft nu drie projecten op Leidsche Rijn, waaronder een bedrijventerrein. Nabij Oudenrijn bereidt het bureau een grootschalige publiekstrekker voor. Aanvankelijk zou op deze locatie een streekziekenhuis verrijzen. Dit zogeheten leisurepark beslaat een overdekt oppervlak van 7,5 hectare en biedt moderne vormen van vermaak. Behalve aan thematische horeca biedt de ruimte plaats aan een megabioscoop, een avonturenhal, een voetbalcentrum en een evenementenhal.

Elektronisch

Model voor deze opzet staat een soortgelijk project in Enschede, Miracle Planet, dat momenteel door ontwikkelaar Koninklijke Volker Wessels Stevin (KVWS) wordt afgerond. De bezoekers gebruiken de attracties door middel van een elektronische armband. Die registreert het gebruik en verstrekt telkens nieuwe opdrachten. De avonturen zijn geheel en al op elektronica gebaseerd. Ook de horeca bedient langs elektronische weg. Bezoekers wijzen met een elektronische pen een versnapering aan op een bord. De pen registreert de bestelling en de bijbehorende vergoeding. De pen wordt opgeladen met een bepaald bedrag, waarmee consumpties en attracties worden afgerekend. Muziek wordt interactief aangestuurd. Hoe meer mensen op een bepaalde muzieksoort klikken, hoe meer die muziek een bepaalde richting uitgaat. Vrijwel alle voorzieningen zijn gepatenteerd. Het Enschedese project vergde een investering van meer dan 250 miljoen gulden.

Marktonderzoek

Het bureau De Meent zoekt momenteel een partij die de attractie bij Oudenrijn mede ontwikkelt. Dat wordt mogelijk KVWS. Een marktonderzoek moet uitwijzen of het concept van Enschede ook voor Leidsche Rijn opgaat. Het complex vergt een risicodragende initiatiefnemer. Die moet ondernemingen aantrekken voor de deelexploitatie.

Op hun beurt moeten deze samengaan in een vereniging van exploitanten. Die verzorgt de werving en reclame en is verantwoordelijk voor het totale beheer van het bebouwde en het omliggende terrein.

Zo ontstaat een evenwichtige kwaliteitsbeheersing. Ieder voor zich draagt het risico voor de eigen exploitatie. De vereniging neemt deel in de financieringsstructuur, waaraan ook banken en overige investeerders deelnemen. Deze constructie wordt momenteel verder uitgewerkt. De gemeente loopt dan geen risico om, als er iets scheef loopt, te moeten bijpassen.

Openbaar vervoer

De verwachte grote aantallen publiek scheppen mogelijkheden voor het openbaar vervoer. De plannen geven al uitzicht op de aanleg van een hoogwaardig openbaar-vervoersysteem. Dat loopt door de bouwlocatie en sluit aan op twee nog te bouwen stations.

De Meent moet verder binnen nu en tien jaar op Leidsche Rijn een park van ruim driehonderd hectare vanuit het niets tot en met de beheerfase ontwikkelen. Dergelijke projecten gaan niet snel, ook al omdat de eigendomsverwerving gefaseerd plaatsvindt. In 2004 moeten er enkele sportparken in liggen. De resterende gebieden moeten een invulling met een bepaald thema krijgen. Ook de fondsverwerving valt onder de opdracht.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels