nieuws

Strijd rond recreatiewoning

bouwbreed

Vorige week kreeg ik een brief van de provincie Gelderland aan de minister van VROM op mijn bureau. Daarin pleit de Commissaris van de Koningin namens het provinciaal bestuur van Gelderland voor het strafbaar stellen van de zogenaamde permanente bewoning van recreatiewoningen.

Let wel deze provincie wil dit permanent bewonen bestempelen als

een economisch delict, waarop strafrechtelijke maatregelen staan. Bij een eventuele strafrechtelijke procedure wil deze provincie ook de bewijslast omkeren: de beschuldigde mag bewijzen dat hij onschuldig is in plaats van dat de provincie moet aantonen dat iemand schuldig is aan een overtreding. Hier vliegt Gelderland uit de bocht!

Regelland is het enige landje ter wereld waar men een vergunning nodig heeft om in eigen huis of flat te mogen wonen. Van het Europese recht van vrije vestiging hebben bestuurders in Den Haag, de provincies en de vele gemeenten blijkbaar nog niet gehoord. De nieuwe Huisvestingswet van 1992 heeft hierin helaas geen verandering kunnen brengen.

De strijd gaat nu om simpele recreatiewoningen op kleine percelen grond die gekocht zijn door mensen uit stedelijke gebieden, die daar blijkbaar niet recreeren, omdat overheden daarin niet hebben voorzien. Men vindt daar te weinig groen, water en schone lucht om gedurende het gehele jaar voldoende rustig en gezond te kunnen leven. Dus hebben velen van hun laatste geld een huisje ‘buiten’ aangeschaft.

Provincies en gemeenten lopen deze regelmatige bewoners van recreatiewoningen achterna met rechercheurs om te verhinderen dat men permanent of buiten de toegestane perioden (?) deze recreatiewoningen bewoont. Hierbij kan ik niet nalaten er op te wijzen, dat er geen sprake van is dat de ‘illegale’ bewoners van recreatiewoningen zich op die adresssen laten inschrijven bij het plaatselijke bevolkingsregister, zij blijven ingeschreven in de gemeente waar hun hoofdwoning staat (domicilie). Dus waarom zijn al die bestuurtjes tegen deze bewoners, die willen genieten van de natuur die zij thuis node missen?

De provincie Gelderland wijst in haar brief erop dat “concentraties van permanent bewoonde delen van recreatieterreinen leiden tot visuele verloedering, doordat van oorsprong natuurlijk ogende terreinen een dorpskarakter krijgen”.

Na het lezen van deze zin, moest ik mij de ogen uitwrijven. Nota Bene: de provincie Gelderland vindt dat enkele min of meer permanent bewoonde recreatiewoningen leiden tot verloedering. Nou, ik nodig de provincialen van het Gelderse provinciehuis graag uit om in Amsterdam een kijkje te komen nemen op de Geldersekade, dan zien ze pas wat echte verloedering is. En het zou sterk zijn als tussen deze zwervers en junks geen oorspronkelijke bewoners van Gelderland lopen of liggen.

Ik realiseer me dat overtuigen betekent overdrijven en een beetje jokken, maar spreken van “visuele verloedering” als er fatsoenlijke burgers in even keurige huisjes verblijven en genieten van de natuur gaat mij niet alleen te ver, maar het getuigt van geen enkele werkelijkheidszin bij deze provinciale bestuurders. Dit overigens met alle respect voor Jan Kamminga, in een vorig leven makelaar en nu Gelderlands Commissaris van de Koningin, die deze brief heeft ondertekend.

Kamminga blijkt zelfs de makelaarsvereniging NVM voor zijn karretje gespannen te hebben en deze NVM schijnt hem een handje te gaan helpen om (bijna) permanente bewoning van deze recreatiewoningen tegen te gaan. Ik hoop het voor hem, maar ik geloof er niets van _ de gemiddelde makelaar denkt nog steeds: leve de vrijheid (van vestiging).

Op 15 juni aanstaande houdt Gelderland een studiedag over dit onderwerp. Ik heb nog geen uitnodiging ontvangen. Naar ik hoorde ook niet de hiervoor opgerichte belangenvereniging LVPW (Landelijke Vereniging voor Permanent Wonen). Is Gelderland zo zeker van een Pyrrus-overwinning dat zij daarom zelfs tegenstanders niet uitnodigt?

Hans Broeren

Makelaar OG te Amsterdam

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels