nieuws

HBG/Boskalis wil groeien door overnames Fusiepartners zullen pragmatisch kansen grijpen

bouwbreed

rijswijk – Het nieuwe concern dat ontstaat uit de combinatie Boskalis/HBG zal zich in de toekomst richten op verdere groei. “De bouw is een volwassen markt die niet langer 10, 20 procent groeit”, zegt Boskalis-voorzitter R. van Gelder. “Als je jaarlijks tien procent wilt groeien, kun je dat dus niet autonoom bereiken. Je zult moeten acquireren”, is zijn stelling tijdens het interview dat hij gaf met zijn collega J. Veraart van HBG.

Groeien wil het concern waar dat maar mogelijk is. “Als ergens ter wereld een staatsbaggerbedrijf wordt geprivatiseerd, willen we daar wel bij zitten”, stelt Van Gelder. “Verder hebben we een wat pragmatische kijk op de mogelijkheid van acquisities. Als zich een kans aandient, zullen wij die grijpen. Het komt zoals het komt. Groei is nodig om in de ontwikkelingen mee te kunnen gaan. Stilstand is achteruitgang.”

Veraart vult aan: “We verwachten een winstherstel in Duitsland, en denken in de Verenigde Staten en Nederland duidelijk te kunnen groeien. Strategisch zien we de mogelijkheden vooral in het voortraject van het bouwproces.”

Omdat de engineeringtak Tebodin in Nederland al goed is gepositioneerd, denkt Veraart vooral aan een ingenieursbureau in bijvoorbeeld Engeland of de Verenigde Staten. “Zo’n aankoop kan een extra dimensie geven aan de uitvoerende bouw, vooral als het gaat om design & construct projecten.”

Er zijn volgens Van Gelder en Veraart geen activiteiten binnen het bedrijf aanwezig die ze als niet-kernactiviteit zouden willen bestempelen.

Veraart: “We zijn in Noordwest-Europa een van de grootste bouwers. We zijn over de hele breedte goed gepositioneerd. We zoeken overnamekandidaten die de meeste toegevoegde waarde leveren voor ons als groot, breed bouwbedrijf. We willen voor de toekomst focussen op twee zaken. Ten eerste willen we eerder naar de klant, dat wil zeggen investeren in het voortraject. Ten tweede moeten we het hele bouwproces perfect beheersen. Je wilt je onderscheiden in de breedheid van het pakket en de perfectie waarmee je dat realiseert.” ICT krijgt daarin een steeds centralere plaats, zoals het halftime project en het gebruik van een driedimensionale computerbeelden in de ontwerpfase.

In de bagger is de synergie die ontstaat uit de fusie evident. Voor de combinatie bouw en bagger is eigenlijk alleen voor het management een voordeel te bespeuren. Mobiliteit van de ene naar de andere bedrijfstak wordt mogelijk, en daarmee dus ook een internationale carriere. Dat maakt het concern aantrekkelijk op de arbeidsmarkt.

Als het overnamebod van februari succesvol was geweest, had dat tot een heel ander verhaal geleid dan de fusie zoals die deze week werd aangekondigd. “Met de fusie staat het toekomstperspectief centraal”, stelt Van Gelder. “De overname was gebaseerd op de aantrekkelijkheid van het moment. De fusie is geinspireerd op de aantrekkelijkheid van de toekomst.”

Cash

Daar komt nog bij dat door deze manier van fusie het bedrijf meer geld in huis houdt dat weer kan worden gebruikt voor acquisities. “In ons februaribod zat er cash in, eenderde in contanten en tweederde in aandelen. De aandeelhouders van HBG zouden in dat bod 42 procent belang hebben gekregen, nu 50 procent.”

Volgens Veraart, die al eerder ervaring heeft opgedaan met fusies, liggen kwesties over bedrijfsvoering ook wat genuanceerder als de fusie eenmaal een feit is. “Wat voor de fusie onverstandig kan lijken, blijkt na de fusie plotseling heel verstandig. Er ontstaat een nieuw soort denken, dat erop is gericht binnen het nieuwe concern de mogelijkheden het beste te benutten. Waar gaat deze club als geheel naar toe? Dat is de centrale vraag. En je moet niet vergeten: op de werkvloer is het natuurlijk business as usual. Die mensen merken er weinig van.”

De verschillen tussen beide bedrijven, die overigens minder groot zijn dan ze naar buiten toe lijken, kunnen volgens Veraart nu in het voordeel gaan werken van het nieuwe concern. “De degelijkheid van HBG gecombineerd met de dynamiek van Boskalis”, noemt hij het.

Boskalis kan ook betere marges maken dankzij HAM. Het baggerbedrijf van HBG maakt immers al marges die hoger zijn dan van de Papendrechters.

Tijdschema

Eind juni worden de fusiedocumenten ingediend. In augustus staan de aandeelhoudersvergaderingen op de agenda en als alles goed gaat, wordt eind augustus dit jaar het nieuwe bedrijf genoteerd aan de Effectenmarkt van Amsterdam Exchanges. Om dat te kunnen halen, zal een strak tijdschema moeten worden aangehouden, en wordt ervan uitgegaan dat de mededingingsautoriteiten geen al te grote obstakels zullen opwerpen. Van Gelder: “Dat is goed, want we moeten ons zo snel mogelijk weer richten op de markt en op onze klanten.”

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels