nieuws

Beterschap beloofd over kwaliteit Vinex-wijken

bouwbreed

amsterdam – Vinex-wijken moeten groener, duurder en gevarieerder. Bouwers, gemeenten en ontwikkelaars beloven het Rijk beterschap in het Handvest Kwaliteit van Vinex-locaties.

Het document, dat gisteren op de BouwRai in Amsterdam werd ondertekend, dient als leidraad bij gesprekken die staatssecretaris Remkes gaat voeren over het openbreken van contracten op de werkvloer. Het Handvest richt zich vooral op de periode tussen 2005 en 2010. Tot die tijd zeggen gemeenten en ontwikkelaars alleen toe hun best te doen voor meer kwaliteit op de grootschalige uitleglocaties. Het document is doorspekt met goede voornemens en oplossingsrichtingen om tot meer variatie te komen. Een plan van aanpak en meetbare afspraken ontbreken evenwel.

Die kunnen nog voortvloeien uit de gesprekken die de staatssecretaris van Volkshuisvesting vanaf 12 april gaat voeren. Voor de periode na 2005 hoopt Remkes de verschuiving naar vrije kavels, een hoger voorzieningenniveau en beter openbaar vervoer in contracten vast te leggen.

Ruwbouw

Partijen zeggen verder toe, beter te kijken naar de relatie tussen nieuwbouw en de bestaande bouw en naar de plannen voor herstructureringswijken. De consequentie daarvan is dat het aandeel sociale woningen op Vinex omlaag zal gaan. Staatssecretaris Remkes tijdens de opening van de BouwRai: “De vraag is juist duurder en ruimer. We bouwen te veel in het middensegment waardoor de doorstroming stagneert. Sommige gemeenten bouwen ook nog te veel voor de lijsten van woningzoekenden, de starters.” Van de aannemerij verwacht de bewindsman een flexibeler bouwproces waarbij het onderscheid tussen ruwbouw en afbouw verandert.

Bovenal hoopt Remkes meer inbreng van de toekomstige bewoner te bereiken. Naast meer afwisseling pleit de bewindsman voor een flexibele indeling en uitbreiding van de lijst meerwerk waardoor bewoners zelf hun stempel kunnen drukken op het huis. “Mensen spenderen bijna driekwart van hun tijd in en om de woning. De consument eist in toenemende mate kwaliteit en is bereid daar ook voor te betalen”, aldus Remkes.

De staatssecretaris staat zwak in zijn mogelijkheden om in te grijpen in de contracten. “In het verleden werd decentralisatie misschien te vaak gezien als zaken over de schutting gooien. Dat past niet bij mijn visie op de rijkstaak.” Hij vindt echter dat de overheid het recht heeft, mee te praten en kwaliteitseisen te formuleren ook al is het Rijk geen directe contractpartner.

Het Handvest is ondertekend door AVBB, Neprom, NVB, VNG, Aedes en Eigen Huis. De organisaties vertegenwoordigen alle belangrijke partijen op de Vinex-locaties. Opmerkelijke afwezige is de BNA. De architecten zijn uit de onderhandelingen gestapt omdat ze de formulering van het document te zwak vinden. Zij presenteerden gisteren een alternatief plan waarin meer praktische voorbeelden worden genoemd om tot meer afwisseling te komen. Volgens de architecten ontbreken visie en concrete kwaliteitsimpulsen in het document van VROM.

Op pagina 9: BouwRai.

Het is rennen geblazen voor staatssecretaris Remkes. Het programma is tot de minuut gepland. Om 13.30 uur de officiele opening van de BouwRAI. De overhandiging van de Nationale Bouwprijs aan burgemeester Ouwerkerk van Almere gaat in een moeite door. Om 15.00 uur is hij bij Dorwin Deuren, voor een kijkje in de keuken. Snel door naar het paviljoen van Novem om een brochure over de Energieprestatienorm in ontvangst te nemen. Om 15.10 uur wordt Remkes weer verwacht bij de Nefit-stand. Niet treuzelen, want het draaiboek is lang. Het EIBA wil een uitgebreide toelichting geven over gebouwsysteemtechniek. Om 15.15 uur staat de ondertekening van het Handvest Kwaliteitsconvenant Vinex op het programma. Remkes is te laat en het loopt nu echt uit. Tijd om een handje te schudden bij Stawon en en passant even het paviljoen van Era Bouw binnen te lopen. Het is al 16.00 uur geweest als hij het sprekerscafe officieel opent. Opluchting, want het eind van zijn rondtoer komt in zicht. Het gezelschap is op weg naar de stand van Ten Hagen & Stam waar de bewindman wordt doorgezaagd over de kwaliteit van Vinex.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels