nieuws

Gedraaide of verdraaid rechte kolommen metselen

bouwbreed

Zonder hoekprofielen kun je niet zo makkelijk mooie, strakke kolommen metselen. Maar wat als je smalle kolommen wilt maken, bijvoorbeeld langs een tuin, om daartussen hout te monteren als erfafscheiding? Dan kun je behoorlijk last hebben van die profielen.

octrooi

Nummer: 1009605

Uitvinder: J.J. Vaessen

Octrooihouder: J.J. Vaessen

“Een inrichting en werkwijze voor het opmetselen van kolommen”, zegt het octrooi. Zelf heeft bedenker J. Vaessen het over “dat ding”. Hij had al vaker gezien dat metselaars voor het opmetselen van kolommen vier hoekprofielen gebruiken die ze uit wat plankjes in elkaar hebben gezet. Latten schuin in de grond moeten de profielen na het uitlijnen ondersteunen en de verticale stand waarborgen.

Pas toen de metaalbewerker uit Tegelen zelf een paar smalle kolommetjes in de achtertuin wilde metselen, viel het hem op hoe lastig dat werkt met die geïmproviseerde hoekprofielen. Ze beperken je bewegingsvrijheid nogal: voortdurend komt je troffel tegen zo’n plank en doordat een deel van de gemetselde stenen wordt afgedekt, kun je eventuele overtollige mortel daar niet meteen verwijderen.

Metselschool

Een paar weken later had Vaessen het eerste prototype klaar van zijn uitvinding. Het ‘ding’ bestaat uit één enkele geleidingskolom met twee uitschuifbare steunbuizen, die met een vleugelmoer zijn in te stellen. Aan de kolom zit een verstelbaar geleidingselement, een licht raamwerk dat steeds op een zodanige hoogte kan worden ingesteld dat een laag bakstenen eenvoudig kan worden opgemetseld op de fundering of op een voorgaande laag bakstenen. Snel en eenvoudig, terwijl de hoeken van de kolom bijna geheel vrij liggen en de nieuwe voegen goed bereikbaar blijven. Allerlei profielen zijn mogelijk, afhankelijk van de gewenste kolomvorm.

Het geleidingssysteem werkte zo handig, dat de bedenker het in metaal uitgevoerde prototype – blijf bij je leest – uitleende aan de nabijgelegen metselschool. “Ze vonden het perfect werken”, aldus Vaessen, “zelfs jongens die nog nooit hadden gemetseld, maakten met dat ding heel gemakkelijk verdraaid mooie kolommen.”

Daarna kwam de klad er een beetje in. Vaessen gaf de promotie van zijn vinding over aan de toenmalige Stichting Idee in Heerlen, maar geen enkel bedrijf bleek serieuze belangstelling te hebben. Ook niet voor een variant die uitgaat van een centrale geleidingskolom waaromheen de te metselen kolom wordt opgetrokken, ook weer met behulp van een in hoogte verstelbaar raamwerk.

Geroteerd

Met dat systeem zijn zelfs getordeerde kolommen te metselen, waarbij de verschillende baksteenlagen ten opzichte van elkaar zijn geroteerd in een vlak evenwijdig aan de grond. Zelf heeft hij er nog niet mee gewerkt. Vaessen: “Ik zag iemand hier in de buurt die probeerde uit de vrije hand zo’n gedraaide kolom te metselen Dat duurde ontzettend lang en het resultaat was niet optimaal. Toen heb ik deze variant ontworpen.”

Eigenlijk doet de uitvinder niets meer aan promotie en is hij verrast door deze nieuwe belangstelling. Hij overweegt nu zijn prototypes onder te brengen bij een bouwmarkt in de buurt. Voor verhuur aan de niet zo handige doe-het-zelver, of beunhaas.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels