nieuws

Holzmann rekent na half miljard verlies voor dit jaar op winst

bouwbreed

De kredietverlenende banken van Philipp Holzmann vertrouwen dat het ingrijpende saneringsplan het bouwconcern uit het slop kan halen. Directeur Hinrichs stelt dit jaar een bouwprestatie van veertien miljard gulden in het verschiet en rekent zelfs op winst van bijna een procent.

Het jaar 1999 is afgesloten met een omzet van 12,3 miljard gulden. Het operationele verlies bedroeg 504 miljoen gulden.

Holzmann zet drastisch het mes in het aantal deelnemingen. In de eerste fase wordt het totaal door samenvoegen of afstoten teruggebracht van zeshonderd tot 320. Doorslaggevend voor het handhaven van de betrokkenheid zijn het behoren tot de kerntaken en de winstmarge.

Ook de relaties met de onderaannemers en leveranciers liggen op de fileertafel. Doel is te komen tot aanzienlijke kostenbesparingen in de operationele bouw. Het bestaande netwerk van partners wordt beoordeeld op de mogelijkheden te komen tot nauwere samenwerking die leidt tot een hogere effectiviteit en een productiestijging op de bouwplaatsen.

De reorganisatie van Holzmann kent vijf richtlijnen:

* consequent rendementsdenken en vermindering van de capaciteit;

* radicale aanpassing van de kosten;

* vereenvoudiging en verbetering van de sturing en systemen voor de afwikkeling;

* voortzetten van het opschonen van de portfolio in zowel binnen- als buitenland;

* vrijmaking van middelen om schulden af te lossen en systematische vermindering van de risico’s.

Versneld

Philipp Holzmann gebruikt de sanering om het concern versneld te veranderen van een klassieke bouwonderneming in een internationaal actieve bouwdienstverlener. Het bedrijf zal zich daarbij concentreren op vier kerntaken: hoogbouw, infrastructurele werken, bouw voor de industrie en facility management.

Deze verschuiving van de zwaartepunten sluiten volgens directeur Hinrichs aan bij de veranderingen in de markt en bieden bovendien goede winstperspectieven. Terreinen buiten de kerntaken wil Holzmann verlaten, tenzij sprake is van duidelijke (winstgevende) synergie.

Versterkt kiest het Frankfurter bouwconcern tot zijn werkterrein thuisbasis Duitsland en de Verenigde Staten, uit welk land Holzmann ruim de helft van zijn omzet haalt.

In Duitsland schrapt Holzmann 23 vestigingen. Daardoor verdwijnen 2700 banen. Circa twaalfhonderd van de getroffen medewerkers zijn vrijwillig overgeheveld naar een speciale opvangmaatschappij die het zoeken naar nieuwe banen actief begeleidt.

Holzmann krijgt een platte organisatie door het opheffen van de huidige directiestructuur. De verantwoordelijkheid wordt verschoven naar de topmanagers van de resterende zeven hoofdvestigingen in Berlijn, Hannover, Düsseldorf, Frankfurt, München, Stuttgart en Halle. Tien kleinere kantoren zijn aan deze profitcenters ondergeschikt.

De vermindering tot zeventien vestigingen brengt ten opzichte van 1998 een capaciteitsvermindering teweeg van 39 procent. Gelijktijdig daalt het aantal medewerkers met 49 procent. De gemiddelde bouwprestatie per standplaats neemt daarentegen toe van 78,4 tot 168 miljoen gulden.

Bezuiniging

Holzmann verwacht dat de nieuwe, vlakkere structuur een bezuiniging oplevert van zeven tot acht procent. Voorzien is een stijging van de productiviteit met dertig procent tot 2001 en zelfs 44 procent tot 2002 in vergelijking met 1998.

Directeur Hinrichs denkt de financiële sanering in de eerste helft van dit jaar te kunnen afsluiten. Tot de zomer zal Holzmann omvangrijke bezittingen zoals grond en projecten afstoten. Op die wijze wordt de terugbetaling van een bankenkrediet van 1,1 miljard gulden gefinancierd.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels