nieuws

Gemeenten kunnen lenen tegen lage rente

bouwbreed

Een gesprek tussen Grontmij Drenthe en Rijkswaterstaat heeft geleid tot een nieuw beleggingsfonds: veiligheid. Univé Verzekeringen, gevraagd te participeren, had er wel oren naar.

Eenmaal overtuigd toonde Univé zich bereid 10 miljoen gulden beschikbaar te stellen voor het voorfinancieren van veiligheidsbevorderende maatregelen. Met het geld kunnen de wegbeheerders, voornamelijk gemeenten, tegen lage rente geld lenen om onveilige verkeerssituaties aan te pakken die anders pas over minstens vijf jaar aan de beurt zouden zijn. Ook de provincie Drenthe en Rijkswaterstaat doen een duit in het zakje met stimuleringsbijdragen ter grootte van zes ton. Rijkswaterstaat beschouwt het project als pilot voor soortgelijke samenwerkingsverbanden tussen publieke en private partijen op het gebied van verkeersveiligheid. De bijdrage van Grontmij bestaat uit het beschikbaar stellen van de kennis en expertise. “In ruil daarvoor hopen we een deel van de werken te kunnen uitvoeren. Maar per saldo investeren we er meer in dan we er aan verdienen”, zegt Reeskamp van Grontmij. Voor de ‘zak met geld’ kan een flink aantal gevaarlijke verkeerssituaties worden aangepakt. Uitgangspunt bij de selectie van de aanvragen vormt de lijst van ‘black spots’ die Grontmij in opdracht van Rijkswaterstaat heeft opgesteld. Reeskamp: “We kiezen voor effectiviteit. Dat betekent dat we ons in eerste instantie concentreren op de ergste knelpunten, waar de meeste ongelukken gebeuren.” Behalve gevaarlijke kruisingen komen ook bochtige wegen waar te hard wordt gereden en andere onveilige situaties voor de regeling in aanmerking.

Positief

De reacties van de gemeenten zijn volgens Reeskamp overwegend positief. “Ze willen uiteraard graag profiteren van de mogelijkheid goedkoop geld te lenen voor het verbeteren van de verkeersveiligheid, hoewel het niet altijd eenvoudig is de plannen in te passen in de gemeentelijke procedures.” De uitvoering van het project begint op korte termijn met de aanleg van een rotonde op een kruising in Hoogeveen. De voorbereidingen voor de reconstructie van gevaarlijke kruisingen in Emmen en Meppel zijn vergevorderd, over de aanleg van rotondes in Zuidlaren en Assen wordt onderhandeld. Over vijf jaar moet het programma zijn uitgevoerd. Tegen die tijd moet duidelijk zijn of de berekende reductie met 380 ongevallen en 160 slachtoffers is gehaald.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels