nieuws

Weinig instroom ‘doelgroepen’

bouwbreed Premium

De instroom van langdurig werklozen, vrouwen, allochtonen en schoolverlaters zonder baan naar de samenwerkingsverbanden blijft achter bij de doelstelling van werkgevers en werknemers.

Dat constateert het Algemeen Verbond Bouwbedrijf. De inspanningen hebben in 1999 geleid tot 210 leerlingen in de b&u-sector en 60 tot 70 leerlingen in de gww-sector. In procenten gaat het om 6 procent in de b&u en 12 procent in de gww. Dat betekent dat de doelstelling – 10 procent van de instroom afkomstig uit de doelgroepen – voor de b&u-sector niet is gehaald. De werkgevers stellen in de nieuwe cao-onderhandelingen voor om in samenwerking met Bouwradius de oorzaken van het achterblijven van de instroomdoelstelling te achterhalen. Afhankelijk van de gevonden oorzaken moeten er vervolgens maatregelen worden genomen om het vastgestelde streven wel te bewerkstelligen.

De Hout- en Bouwbond CNV vindt het lastig reageren op de cijfers. Volgens G. van Zanten kan uit de resultaten worden opgemaakt dat alleen landelijk gezien de doelstelling niet is gehaald. “Er zullen regio’s zijn waar het gemakkelijk is gehaald en er zullen regio’s zijn waar het niet is gehaald.”

Reageer op dit artikel