nieuws

Weinig hinder bij vernieuwing van Frankfurter Kreuz

bouwbreed Premium

Het roemruchte Frankfurter Kreuz is een half jaar eerder voltooid dan op 13 december 1995 bij de start van de omvangrijke werkzaamheden werd gedacht. Het karwei bleef bovendien met uitgaven ter hoogte van 385 miljoen zeven miljoen gulden binnen de begroting.

Anders dan voorwacht, is tijdens de vijfjarige bouwtijdverkeerschaos uitgebleven op Duitslands belangrijkste verkeersplein dichtbij luchthaven van Frankfurt.

Voor wie de regio Rijn/Main naderde, gold in het begin van de jaren vijftig al het advies vooral toch de drukte op het Frankfurter Kreuz te mijden. Het knooppunt van de belangrijke hoofdverkeersaders A-3 en A-5 kreeg in 1956 als eerste in Duitsland een ongelijkvloerse kruising met een klaverbladconstructie. Destijds passeerden dagelijks gemiddeld 47.000 auto’s, met uitschieters naar 56.000. In 1995 was het aantal dagelijkse verkeersbewegingen toegenomen tot boven de 300.000.

Bij de vernieuwing van het Frankfurter Kreuz is gekozen voor een vergaande ontvlechting van de vervoersstromen. Daardoor heeft het omvangrijke doorgaande verkeer zo min mogelijk last van in- en uitvoegende automobilisten. Volgens het bouw- en verkeersministerie zullen de in Frankfurt gekozen oplossingen model staan voor oplossingen bij andere overbelaste verkeersknooppunten.

Reageer op dit artikel