nieuws

Voorstel tot sloop Zwarte Madonna

bouwbreed Premium

B en W van Den Haag willen dat de Zwarte Madonna wordt gesloopt. Op de plek van het markante woongebouw van Carl Weeber komen een ministerie, woningen en kantoren. Met dit voorstel gaat het college naar de gemeenteraad.

Hetzelfde gebeurt op de zogeheten Jubi-kavel, genoemd naar de vestiging van de ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken zitten. Beide gebouwen worden gesloopt, één ministerie keert terug, geflankeerd door huizen en kantoren. Wethouder Noordanus van de Hofstad gaf gistermiddag een toelichting op de jongste plannen.

Het voorstel van B en W ondermijnt de plannen waar projectontwikkelaar Strijland vorige week geleden in Cobouw over sprak. Strijland wil van de Zwarte Madonna een Zwarte Diamant maken. In zijn voorstel verbouwt hij het pand voor dertig miljoen gulden, waarna hij de appartementen voor twee ton aan de huurders verkoopt.

Het gemeentebestuur is een andere mening toegedaan. Het wooncomplex zal nooit een zwarte diamant worden, zo luidt de opvatting.

B en W lieten zes locaties onderzoeken waar de nieuwbouw van de twee ministeries konden worden gecombineerd met wonen en werken.

Volgens Noordanus valt het Koningin Julianaplein voor station Den Haag Centraal af. De plek ligt te ongunstig voor de ministeries en blijkt bovendien te klein voor de mix van woningen en kantoren. Het Busplatform is door zijn complexe bouwtechniek en timing evenmin haalbaar. Voor het college zijn De Zwarte Madonna en de Jubi-kavel de meest reële opties.

Termijnen

De commissie Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing adviseert in twee termijnen over de plannen. Op 13 december onder voorzitterschap van wethouder Noordanus en op 10 januari onder de nieuwe voorzitter, wethouder Hilhorst. Noordanus functioneert dan al als voorzitter van de VROM-Raad.

De gemeenteraad beslist op 25 januari of sloop en nieuwbouw op beide kavels kunnen doorgaan. Pas daarna kan het gemeentebestuur onderhandelen over de aankoopprijs van de Zwarte Madonna en worden de intentieverklaringen voor de ontwikkeling van de nieuwbouw opgesteld. Het college streeft ernaar voor het zomerreces de voorbereidingen af te ronden.

Reageer op dit artikel