nieuws

Vier miljard voor urgente uitbreiding Brits wegennet

bouwbreed Premium

De Britse Labourregering heeft ruim vier miljard gulden uitgetrokken voor urgente uitbreiding van het wegennet in Engeland. In totaal is groen licht gegeven voor 39 projecten, waarvan veertien nieuwe rondwegen en het aanleggen van dertig kilometer autosnelweg ter verdubbeling van bepaalde wegsecties. Het wegenplan is onderdeel van een veel ambitieuzer vijfjarenplan waarvoor een slordige dertig miljard gulden is gereserveerd.

Ergernis Een aantal van de rondwegen, bijvoorbeeld die rond de Zuid-Engelse stad Salisbury, waarvoor ook een brug moet worden gebouwd over de rivier Nader, waren geschrapt toen Labour aan de macht kwam in 1997. Nu blijkt de verkeersdruk zo groot dat alsnog vrij baan wordt gegeven aan de automobilist, tot grote ergernis van milieuorganisaties. De grootste projecten betreffen delen van een ringweg bij Leeds en Sunderland (respectievelijk opdrachten van 200 miljoen en 60 miljoen gulden) en wegen bij Carlisle (100 miljoen), Rugby (80 miljoen), Barnstaple in het graafschap Devon (120 miljoen) en Wehmouth (110 miljoen). De laatste twee projecten, alsook de ringweg bij Sunderland, zijn zeer omstreden en zullen zeker te maken krijgen met protesten van milieuactivisten.

Fietspad

Tegelijk zijn enige projecten aangekondigd voor verbetering van het openbaar vervoer. Zo krijgt de stad Birmingham twee nieuwe sneltramlijnen en zijn 120 locaties aangewezen voor ‘park-and-ride’- faciliteiten, waar aansluiting wordt geboden van de auto op het openbaar vervoer. Ook de fiets krijgt meer ruimte ,met een geplande uitbreiding van het fietspadnet met 3750 kilometer. Ruim 70 miljoen gulden is uitgetrokken voor het zogeheten Pegasus-schoolbusproject, waarbij de route van schoolbussen via een satelliet kan worden gevolgd en ouders thuis, via internet, kunnen zien waar de bus zich bevindt. Ook kunnen ouders zich er thuis van verzekeren waar hun kind is in- en uitgestapt, want elke leerling in het project krijgt een elektronisch kaartje.

Reageer op dit artikel