nieuws

Verneveld water blust tunnelbrand effectiever

bouwbreed Premium

Verneveld bluswater is een probaat middel om mensen in staat te stellen een brandende tunnel te ontvluchten. Installaties zijn niet alleen geschikt voor nieuwe tunnels, maar kunnen ook in bestaande tunnels worden gemonteerd. De vernevelaar verstuift per segment per minuut 200 tot 400 liter water. Op die manier vermindert de luchttemperatuur tot zo’n 25 graden Celsius, het brandproces verliest aan intensiteit terwijl de nevel roet en irriterende stoffen bindt.

Het systeem van het particuliere Brandveiligheid Technologiecentrum (BTZ) uit Vahldorf in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt is te vergelijken met een fors opgeschaalde Sprinklerinstallatie. In het begin van dit jaar beproefden onderzoekers in een niet-gebruikte buis van de Pyhrntunnel nabij Selzthal in het Oostenrijkse Stiermarken hun gepantenteerde vinding.

Die bestaat uit gebogen stalen buizen met speciale spruitstukken voor de verneveling. De bogen staan om de honderd meter dwars op de lengteas van de tunnel en zijn verbonden met de reeds aanwezige blusleidingen. De druk die daar op staat is doorgaans voldoende om zonder extra pompen water te vernevelen.

Verstuiving volgt wanneer de gangbare branddetectoren of speciale sensors in de bogen aanslaan. Bij brand komen telkens drie vernevelaars in actie. De eerste bevindt zich, gezien vanuit de windrichting, voor het vuur; de twee andere erachter.

Onder andere de technische universiteit van Graz volgde de praktijkproef. Daarvoor werd 50 liter hoogbrandbare vloeistof aangestoken die een locatie van twee vierkante meter in vlam zette. Deze waarden komen uit het Oostenrijkse proefreglement voor autotunnels.

Afwijkend

De aanpak van BTZ wijkt af van de gangbare bestrijding van tunnelbranden. Het laatste gaat uit van vaste blusvoorzieningen die tegelijk in werking treden. Dat vergt een aanmerkelijke hoeveelheid bluswater terwijl de benodigdheden een forse investering vragen. Zo’n installatie blust het vuur niet en kan ook de rookontwikkeling niet indammen.

De waarnemers bij de Oostenrijkse proef stelden vast dat de lagedruk waternevel zwarte rook omzet in doorzichtige nevel. Metingen wezen verder op een verlaging van het gehalte aan koolstof di- en -monoxyde. Zo blijft het minimumzicht op vluchtroutes behouden en de lucht adembaar.

Het systeem van BTZ is nog niet in de handel; de onderzoekers ronden momenteel de laatste proefnemingen af.

Reageer op dit artikel