nieuws

Verkeersader deelt Zwijndrecht in tweeën

bouwbreed Premium

Met een spoorweg gebeurt het nog wel eens, maar er zullen relatief maar weinig gemeenten worden doorsneden door een snelweg. Zwijndrecht is echter zo’n gemeente.

Sterker nog, al het vracht- en autoverkeer van één van de drukst bereden rijkswegen van Nederland, de A16, dendert dagelijks dwars door het centrum. “Een redelijke ramp”, vindt wethouder C. Merkus van Ruimtelijk Ordening en Gemeentewerken dat. “Want het scheidt Zwijndrecht in twee werelden.” Logisch dus dat de gemeente in het kader van haar Structuurvisie 2030 een oplossing probeerde te vinden voor het probleem. “Het idee is nu om de snelweg te overkluizen en op die manier de gemeente weer tot één geheel te maken”, licht Merkus toe. “Dat zouden we erg graag willen. Alleen moeten we realistisch blijven. De enorme kosten maken de kans niet groot dat zoiets op korte termijn werkelijkheid zal worden. Maar dat betekent nog niet dat je geen visie mag hebben.” Zwijndrecht is volgens Merkus “een industriële gemeente met een vrij hoog verstedelijkingsniveau”. Tot voor tien, vijftien jaar geleden was de industrie eenzijdig opgebouwd, en waren het vooral bedrijven in de metaal, off-shore en scheepsbouwsector die hier gevestigd waren. “In die situatie is 10, 15 jaar geleden verandering gekomen. Er zijn wat andere sectoren bij gekomen, wat de basis van onze economie natuurlijk veel gezonder maakt.” Een groot, ambitieus kantorenproject heeft in ieder geval de werkgelegenheid in de dienstensector danig vergroot: de Corridor. Gelegen in het hart van Zwijndrecht, rondom het station en langs de A16. In beginsel wordt uitgegaan van 65.000 vierkante meter bvo, “maar we kunnen doorgroeien naar 100.000 vierkante meter.” In dat geval gaan echter ook de belangen van de overige Drechtsteden meespelen. “Want in dat verband wordt goed samengewerkt, zeker op het gebied van de ruimtelijke ordening. Daar hoort overleg over de regionale gevolgen van de Corridor bij.” Naast het Drechtoeverproject wordt nu gewerkt aan plannen voor de diverse locaties waar de Drechtsteden elkaar raken. “Dat zijn de zogenaamde poorten.” Zwijndrecht gaat samen met Dordrecht het project Spoorzone realiseren, een ambitieus plan om door sloop en nieuwbouw verdergaande verpaupering van het grondgebied tussen beide gemeenten tegen te gaan. “En daar wordt de Corridor in meegenomen.” Woningbouw in de Spoorzone wordt lastig, denkt Merkus. “Dan zit je toch met aspecten als veiligheid en milieu.” Daarom worden de 1200 woningen die Zwijndrecht de komende periode nog mag bouwen, verspreid over de stad gerealiseerd. “We stellen als randvoorwaarde voor onze woningbouw dat ze evenwichtig moet zijn samengesteld, dat er een redelijke hoeveelheid groen wordt gerealiseerd en dat het nadrukkelijk bijdraagt aan de versterking van het centrum van Zwijndrecht.” Want daaraan ontbreekt het nog. Merkus: “Feitelijk heeft deze gemeente geen echt stadscentrum, omdat de rijksweg er ligt.” Maar dat wordt anders. Er zijn nu plannen voor het opwaarderen van een al bestaand groot winkelcentrum bij De Wijk-Centrum. “De nadruk daarin komt te liggen op commerciële én sociaal-culturele functies. Met een open verbinding naar het water. De beleving daarvan willen we voor de bezoekers van het centrum namelijk heel voelbaar maken.”

Reageer op dit artikel