nieuws

VEB tegen hoge afkoopsom Homburg

bouwbreed Premium

De Vereniging van Effectenbezitters overweegt juridische stappen tegen de ‘buitensporig hoge’ afkoopsom van 340 miljoen gulden die topman R. Homburg van vastgoedbedrijf Uni-Invest krijgt bij het samengaan met Vastned Industrial/Offices. De betaling wordt gedaan om de beschermingsconstructies kwijt te raken.

Volgens de VEB treedt deze ‘golden parachute’-regeling pas in werking als ‘derden stappen ondernemen om de zeggenschap over Uni-Invest geheel of gedeeltelijke te verwerven’. Hij is gecreëerd met het oog op een vijandige overname. Welnu, zegt VEB, er is geen sprake van een overneming van Uni-Invest, maar van een fusie. Uni-Invest is de helft groter dan Vastned I/O, zodat zelfs eerder van een overname van Uni-Invest kan worden gesproken.

VEB wil, gezien de nadelige financiële gevolgen van de afkoopregeling, aandeelhouders mobiliseren om tot actie over te kunnen gaan. Ook adviseert zij de aandeelhouders van zowel Uni-Invest als Vastned tegen de fusie te stemmen.

Reageer op dit artikel