nieuws

Utrecht wijst zelfrealisatie huizen in Leidsche Rijn niet langer af

bouwbreed Premium

Gepensioneerd agrariër De Bruijn mag in de Utrechtse Vinex-wijk Leidsche Rijn vrijwel zeker toch zelf achttien woningen realiseren. Wethouder Rijckenberg van ruimtelijke ordening heeft aangekondigd hem binnenkort uit te nodigen voor overleg over een exploitatie- overeenkomst. Daarin worden onder meer afspraken gemaakt voor afdrachten voor publieke voorzieningen in de nieuwbouwwijk.

De aankondiging is opmerkelijk, omdat daarmee een einde kan komen aan het al lang slepende conflict dat Utrecht heeft met onroerendgoedhandelaar Oostveen, die zeker 17 hectare van het grondgebied van Leidsche Rijn bezit of middels constructies met particulieren in zijn greep heeft. Hij wil die percelen zelf bebouwen en is bereid daarbij rekening te houden met het bestemmingsplan. De gemeente Utrecht wilde daar tot voor kort niet aan meewerken.

Deal

Ook met De Bruijn had Oostveen een deal gesloten over zelfrealisatie. In de praktijk kwam die erop neer dat Oostveen de bouw van de huizen op het perceel van De Bruijn zou regelen. Dat levert de ex-agrariër meer geld op dan verkoop van zijn grond aan de gemeente. De gemeente Utrecht, die de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing heeft verklaard op het grondgebied van Leidsche Rijn, noemde de constructie illegaal en vocht die aan. Bij de rechter haalde zij echter in eerste instantie bakzeil. In hoger beroep kreeg Utrecht alsnog gelijk en werd de overeenkomst tussen De Bruijn en Oostveen nietig verklaard. Probleem voor Utrecht was echter dat het al een bouwvergunning had verleend. Oostveen liet die op naam van De Bruijn zetten en wachtte verder rustig af. Ondertussen bleef het perceel van De Bruijn onbebouwd liggen. Oostveen heeft er wel de palen laten heien, maar moest vervolgens de bouw staken omdat de gemeente niet van zins was de riolering aan te laten brengen. Maandenlang is daarover gesteggeld. Oostveen is voor Utrecht een groot probleem omdat hij de ontwikkeling van de grootste Vinex-locatie van Nederland (30.000 huizen) kan dwarsbomen als de gemeente hem niet in staat stelt zelf woningen te realiseren. De gemeente heeft hem steeds aangeduid als een freerider die door de mazen van de Wet voorkeursrecht gemeenten wil glippen. Oostveen heeft echter telkens geroepen dat hij best bereid is bij te dragen aan kosten voor publieke voorzieningen en daarom geen freerider genoemd mag worden. In een reactie op de nieuwe ontwikkelingen rond het lapje grond van De Bruijn verklaarde Oostveen dat nu mogelijk een opening is gecreëerd voor een vergelijk tussen hem en de gemeente. Hij gaat er van uit dat hij nog steeds de bouw van de woningen kan regelen.

Gestrand

De afgelopen maanden zijn diverse pogingen van de gemeente en Oostveen om uit de impasse te raken gestrand. Volgens Oostveen hebben echter de nieuwe plannen voor het grondbeleid die het kabinet vrijdag heeft aanvaard, bijgedragen aan de nieuwe ontwikkeling. Dat nieuwe beleid staat zelfrealisatie nog altijd toe, mits een exploitatie- overeenkomst met de gemeente wordt gesloten. De gemeente zelf geeft aan dat de meest recente uitspraken van de Hogeraad ertoe hebben geleid dat de aanvraag van De Bruijn voor zelfrealisatie niet langer wordt afgewezen.

Reageer op dit artikel