nieuws

Utrecht doet onderzoek naar huizenhandel ambtenaren

bouwbreed Premium

De accountantsdienst van de gemeente Utrecht onderzoekt in opdracht van B en W de huizenhandel van twee gemeente-ambtenaren. Eén van hen is bouwinspecteur, de ander werkt bij sociale zaken.

Onderzocht wordt of hun handel en wandel in overeenstemming is met hun plichten als ambtenaar, en of zij met ambtelijke voorkennis in onroerend goed hebben gehandeld.

B en W hebben het onderzoek gelast na een publicatie in het Utrechts Nieuwsblad over het duo. Daaruit bleek, tot verbazing van het huidige college, dat al in 1995 door de rijksrecherche de zaak is onderzocht, en gerapporteerd aan de toenmalige burgemeester Opstelten. Na een intern onderzoek zag die geen reden tot aangifte of andere maatregelen.

De ambtenaren handelen via hun echtgenotes, die geregistreerd staan als directeuren van RENS BV. Wel zijn zij opgetreden als gemachtigde en financieel tussenpersoon.

Enkele van de huidige wethouders blameren ex-burgemeester Opstelten nadrukkelijk voor zijn keuze, in 1995 de zaak onder zich te hebben gehouden. Ook Opstelten zegt daar achteraf anders over te denken.

Reageer op dit artikel