nieuws

‘Tweede Maasvlakte nog niet nodig’

bouwbreed Premium

Het feit dat het bedrijfsleven massaal belangstelling heeft getoond voor de Tweede Maasvlakte, wil nog niet zeggen dat er ook daadwerkelijk behoefte aan is. Niet vast staat dat geïnteresseerde ondernemingen zich ook werkelijk vestigen op het nieuw aan te winnen land. Bovendien is het mogelijk dat veel van die bedrijven al gevestigd zijn in het Rotterdamse havengebied en er dus geen uitbreiding is van de belangstelling voor ruimte.

Dit zegt een woordvoerster van het Centraal Plan Bureau in een toelichting op een vertrouwelijke brief die naar minister Netelenbos van Verkeer en Waterstaat is gestuurd. Daarin stelt het onafhankelijke onderzoeksinstituut dat er tot 2015 voldoende ruimte is voor bedrijven in het havengebied van Rotterdam.

Het kabinet is in principe voor de aanleg van de Tweede Maasvlakte, mits die met particulier geld wordt gefinancierd. Het CPB werkt op dit moment op verzoek van minister Netelenbos aan een maatschappelijke kosten-batenanalyse voor het project. Een dergelijke analyse wordt standaard gemaakt voor grote projecten om de politieke afweging zorgvuldig te kunnen maken.

“De brief die wij nu naar minister Netelenbos hebben gestuurd, geeft antwoord op een paar vragen die zij heeft gesteld. Een ervan is de vraag hoe het nu mogelijk is dat er brede belangstelling is van de kant van het bedrijfsleven voor de Tweede Maasvlakte, terwijl het CPB concludeert dat er voorlopig nog ruimte genoeg is in het havengebied”, aldus de woordvoerster van het CPB.

De conclusie dat er nog veel ruimte is voor bedrijven in het havengebied van Rotterdam is op zich niet nieuw. In 1997 sprak het CPB die ook al eens uit en pleitte toen voor een kleinere uitbreiding van de huidige Maasvlakte.

Strategische voorraad

Het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam heeft Netelenbos laten weten dat er weliswaar nog ruimte is, maar dat die lang niet altijd voldoet. Daarbij is aangegeven dat het hebben van strategische voorraad aan bedrijfsterreinen van groot belang is. Het CPB geeft toe dat bijvoorbeeld nog niet is gekeken naar de effecten van de wettelijke regels vor geluidhinder. “Als blijkt dat die regels grote consequenties hebben, moet dat nog worden ingebracht.”

Reageer op dit artikel