nieuws

Toenemende concurrentie bedreigt veiligheid van kerncentrales

bouwbreed Premium

De veiligheid van kerncentrales vermindert door de concurrentie op de vrije energiemarkt. Dat gevaar dreigt in elk geval voor de vroegere Oostblokcentrales, maar ook voor centrales in het Westen. Zorgen baren vooral naar Russisch model gebouwde centrales van de eerste en tweede generatie, die op geen enkele manier meer voldoen aan de huidige veiligheidseisen.

Een toenemende concurrentie betekent dat centralebeheerders minder kunnen uitgeven aan inspecties, aldus H. Schulz van het reactorveiligheidsinstituut GRS uit Keulen. Op de internationale bijeenkomst Eurosafe in Keulen waarschuwde hij voor de gevolgen van een stijgende stroomimport uit oostelijk Europa.

De producenten uit die landen bieden energie goedkoop aan en krijgen, zodra de desbetreffende staten onder de EU vallen, gemakkelijk toegang tot de westerse markt. De dure, want met veel veiligheidsmaatregelen omgeven centrales in westelijk Europa dreigen zich zo uit de markt te prijzen, omdat ze relatief meer voor een kilowattuur (moeten) rekenen. Vooralsnog ontbreekt het aan een genormeerde en algemeen geldende Europese veiligheidsnorm voor kerncentrales. Nucleaire veiligheid valt onder nationale organen, waarover de Europese Commissie niets te zeggen heeft. Beheerders moeten hier alleen verantwoording aan afleggen.

Schulz bepleit een internationale overeenkomst, die zijn beslag moet krijgen voordat de Oost-Europese landen bij de EU komen. Of de daar gevestigde centralebeheerders zich daaraan (kunnen) houden, blijft een vraag. Het ontbreekt ze nu al aan middelen om de vaak desolate installaties te onderhouden. Om dezelfde reden kunnen ze cruciale besturingen niet dubbel uitvoeren, versleten onderdelen vervangen en het personeel bijscholen.

Het Finse energieconcern TVO heeft intussen toestemming gevraagd voor een nieuwe kerncentrale. De voorgestelde lichtwaterreactor krijgt een vermogen van 1000 tot 1600 megawatt en kost 5,8 tot 8,5 miljard gulden. Het blijft vooralsnog onduidelijk hoe TVO het plan wil financieren. De oplevering volgt op z’n vroegst over acht jaar.

Reageer op dit artikel