nieuws

Tienduizenden extra antennes nodig voor mobiel netwerk

bouwbreed

Het snelgroeiende mobiele netwerk vergt nog eens tienduizenden nieuwe antennes op vooral hoge gebouwen. De verplichting van een bouwvergunning voor masten tot vijf meter komt te vervallen. Voor masten tot veertig meter is straks alleen de ‘lichte’ procedure in de Woningwet van toepassing.

Staatssecretaris De Vries (telecommunicatie) presenteerde gisteren het nieuw antennebeleid dat vrijdag door de ministerraad is goedgekeurd. Het Rijk zal zelf zijn steentje bijdragen door mee te werken aan de plaatsing van antennes op rijksgebouwen, kunstwerken als bruggen en sluizen en wegportalen.

Op dit moment staan tussen de acht- en tienduizend antennes op daken om het mobiele telefoonverkeer mogelijk te maken. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat schat dat de komende vijf jaar nog vele tienduizenden extra antennes nodig zijn. Als internetten via het mobieltje (UMTS) een succes wordt, zijn alleen daarvoor al tienduizend lage antennes per jaar nodig. Maar ook het groeiende gsm-gebruik vergt jaarlijks 3000 nieuwe antennes.

Om het mobiele telefoonverkeer ruim baan te kunnen geven, wil het Rijk de bouwvergunning voor antennes tot vijf meter afschaffen. Gemeenten mogen geen eigen beleid meer voeren op dat gebied. Ook Welstand komt daar niet meer aan te pas. Voor masten tot veertig meter is alleen de ‘lichte’ procedure van kracht, met een globale toets. Alleen voor masten hoger dan veertig meter is nog een reguliere bouwvergunning nodig. Deze versoepeling is volgens staatssecretaris De Vries nodig om aan de groeiende vraag te voldoen. “Mensen vinden het ook niet leuk als hun mobieltje niet werkt.”

Het is wel de bedoeling dat het Rijk een convenant sluit met de Vereniging Nederlandse Gemeenten, de operators en woningbouwcorporaties. Daarin wordt geregeld dat de vijf operators gezamenlijk plannen maken en die in een keer bij een gemeente indienen. Ook mag een corporatie geen toestemming meer voor een antenne geven zonder bewoners daarvan op de hoogte te stellen.

Reageer op dit artikel