nieuws

Sloop schotelantennes wacht op einde winterslaap vleermuis

bouwbreed

Voor iets meer dan een ton laat het ministerie van Defensie de vier grote schotelantennes in Hoek van Holland slopen. Maar dat mag pas na 1 april volgend jaar, omdat de vleermuizen in de omringende bunkers tot die tijd hun winterslaap houden.

Defensie wil alleen maar functionele terreinen behouden. Het gebied in de duinen van Hoek van Holland heeft zijn nut verloren sinds de Amerikanen zijn vertrokken. De schotels werden in de jaren vijftig gebruikt om het radiosignaal in de verbinding tussen Washington en Wiesbaden te versterken.

De dienst Domeinen verkoopt de grond aan de stichting Het Zuid-Hollands Landschap. Volgens deze stichting gaat het om beschermd natuurgebied, dat weer zo goed mogelijk zijn natuurlijke (duin)karakter moet terugkrijgen.

De bunkers kunnen niet worden gesloopt. Het Zuid-Hollands Landschap bedekt ze met een dikke laag zand om ze uit het zicht te doen verdwijnen.

Witte huis

Het goed onderhouden witte huis dat bij de schotelantennes staat, gaat niet plat. Het pand is bij Rijkswaterstaat in gebruik voor radiocommunicatie en dat zal na verkoop van het terrein zo blijven.

De bewoners van Hoek van Holland reageren verdeeld op de sloop van de tientallen meters hoge antennes. Een aantal mensen is blij dat “het oud roest” wordt opgeruimd, anderen vinden het zonde dat een stukje historie uit de kustgemeente verdwijnt. Mooi zijn de schotelantennes niet, maar toch hebben ze iets, beamen ze. Ze zijn bovendien al een halve eeuw beeldbepalend en horen bij de geschiedenis van Hoek van Holland.

Het Zuid-Hollands Landschap kan en wil ze niet onderhouden. “Het zijn bonken roest waar de stukken afvliegen”, zegt Van der Burgt van de afdeling verwerving terreinen. “Maar als er een instantie is die het onderhoud van de antennes op zich neemt, zijn we bereid het behoud ervan te bespreken.

Reageer op dit artikel