nieuws

Sloop boerderijen in kwetsbare gebieden

bouwbreed Premium

De overheid gaat varkens- en kippenhouderijen vlakbij kwetsbare natuurgebieden aanpakken. De bedrijven mogen niet meer uitbreiden en kunnen de komende jaren worden onteigend en gesloopt om zo de uitstoot van ammoniak terug te dringen.

De Tweede Kamer en de regering bleken afgelopen week tijdens overleg echter grondig oneens hoeveel bedrijven rond kwetsbaar groen moeten worden aangepakt.

Minister Pronk (VROM) doelt op varkens- en kippenhouders binnen een zone van 500 meter rond kwetsbare gebieden. De Kamer vindt 250 meter ver genoeg. VVD’er Oplaat: “Anders blijft in Noord-Brabant geen plek meer over waar veehouders nog naartoe kunnen.”

Pronk waarschuwde echter dat extra maatregelen tegen het mestoverschot nodig zijn om de beoogde ammoniakbeperking te halen. Mogelijk worden dan ook melkveehouders rond natuurgebieden aangepakt. Hij denkt ook aan een stop op het aantal dieren in bepaalde gebieden.

Wetsvoorstel

Er komen namelijk meer streken waar de overheid veehouderijen tegengaat, blijkt uit het wetsvoorstel Reconstructiewet concentratiegebieden waaraan de Kamer unaniem steun gaf. De veearme gebieden moeten het risico verkleinen op varkenspest, vermesting, verzuring, stank en verdroging. Het landschap moet er mooier op worden.

Naast de zones rond kwetsbare natuur en aparte gebieden, komen er tevens varkensvrije zones in Zuid- en Oost-Nederland. Voor de hele operatie, die twaalf jaar in beslag gaat nemen, is minstens 1,1 miljard gulden beschikbaar. Minister Brinkhorst (Landbouw) verwacht dat de wet halverwege volgend jaar kan ingaan.

Bouwclaims

Onderdeel van de nieuwe wetgeving is de mogelijkheid dat met name varkensboeren stoppen met hun bedrijf en in ruil daarvoor bouwclaims krijgen. Op deze manier zullen zesduizend nieuwe huizen worden toegestaan die voor een deel komen op de plek waar de stallen hebben gestaan.

De regels gelden globaal voor de Gelderse Poort, het oosten van Gelderland en de provincies Overijssel, Noord-Brabant en Noord-Limburg.

Hier bevindt zich het grootste deel van de Nederlandse varkens, koeien en kippen. Enkele provincies zijn al begonnen met proefgebieden en reconstructiecommissies.

Reageer op dit artikel