nieuws

Sliedrecht rekent op inhaalslag vanaf 2003

bouwbreed Premium

De locaties zijn aangewezen, de contingenten zijn verleend, en toch komt de woningbouw in Sliedrecht niet van de grond. In plaats van de toegestane 120 woningen worden er maar twintig tot dertig woningen per jaar gebouwd. Maar dat gaat veranderen, aldus D. van ’t Hoff, adjunct-directeur ruimtelijk beleid. “We hoeven niet somber te zijn.”

Sliedrecht is één van de Drechtsteden die een regionale opvangfunctie heeft gekregen. Dat verklaart de bovenmodaal te noemen bedrijvigheid en daarmee gepaard gaande werkgelegenheid binnen de gemeente. “We zijn behoorlijk in trek”, weet Van ’t Hoff. “We hebben hier bijvoorbeeld een nieuw bedrijventerrein van circa 20 hectare in ontwikkeling genomen, het Noordoost Kwadrant. Binnen een jaar tijd was alle beschikbare grond uitgegeven.”

Ondanks de grote belangstelling van buiten is het woningbouwprogramma vooral afgestemd op de opvang van de groei van de eigen bevolking. Van ’t Hoff: “We hanteren daarbij een volume van 120 woningen per jaar. Dat zou voldoende zijn om die autonome groei op te vangen. Voorwaarde is dan echter wel dat je voldoende kunt bouwen.”

En dat gebeurt op dit moment niet. Door vertraging in de procedures, het uitblijven van noodzakelijke toestemmingen, en de aanwezigheid van een slimme projectontwikkelaar die veel grond in de gemeente heeft verworven, is de bouw in Sliedrecht, net als in alle Drechtsteden overigens, danig gestagneerd. “De afgelopen drie jaar hebben we jaarlijks twintig tot dertig woningen gebouwd”, aldus Van ’t Hoff. “En dat begint nu toch wel een probleem te worden.”

Een geluk bij een ongeluk is dat de niet-gebouwde woningen nog wel in het vat zitten. “Wat we nu te weinig bouwen, mogen we straks inhalen. Het bouwprogramma zal vanaf dat moment op 250 tot 300 woningen per jaar komen te liggen. Wat ons overigens weer voor een heel ander probleem stelt. Want het werkt natuurlijk behoorlijk marktverstorend als je in één keer zoveel woningen oplevert. Enige temporisering sluit ik dus niet uit.”

Als de bouw eenmaal op gang komt, heeft de gemeente in ieder geval aan locaties geen gebrek. “De Vinex-locatie Baanhoek-West biedt ruimte aan maximaal duizend woningen. De herontwikkeling van het terrein van Merwenbolde, een inrichting voor verstandelijk gehandicapten, maakt het mogelijk nog eens driehonderd woningen te bouwen. Verder hebben we nog het Drechtoevers-project, in het kader waarvan in Sliedrecht op drie verschillende locaties in totaal 450 woningen aan de rivier de Merwede worden gebouwd. En dan zijn er nog een aantal binnenstedelijke locaties waar herstructurering zal plaatsvinden. In totaal hebben we nog voldoende ruimte voor tweeduizend woningen. Daarmee kan deze gemeente voorlopig nog wel even vooruit. Zeker tot 2010, 2012.”

Sliedrecht hoopt de bouwstroom in 2003 weer op gang te hebben.

Reageer op dit artikel