nieuws

Schikking nabij in ‘fraudezaak’ Schipholtunnel

bouwbreed

De bouwbedrijven HBG en Strukton zijn met het Openbaar Ministerie in onderhandeling over een schikking van de vermeende fraudezaak rond de bouw van de tweede Schipholtunnel.

HBG bevestigt dat een voorstel bij Justitie ligt, maar wil nog niets zeggen over de hoogte van het bedrag dat de bedrijven eventueel bereid zijn te betalen.

HBG is er veel aan gelegen “voor eens en altijd een streep onder de zaak te kunnen zetten”, zegt woordvoerder Pronk. Hij windt er geen doekjes om: “Het is duidelijk dat dingen zijn gebeurd, die absoluut niet hadden mogen gebeuren.” Hij blijft er echter bij dat opdrachtgever NS op geen enkele manier is benadeeld.

Minister Netelenbos van Verkeer en Waterstaat heeft de bouwers ervan beschuldigd dat ze een veel te hoge winst hebben opgestreken. Als gevolg daarvan zou haar ministerie veel te veel subsidie hebben moeten verlenen. Ze eist daarom 65 miljoen gulden terug van opdrachtgever NS.

Onrechtmatigheden

Los daarvan loopt een onderzoek van het Openbaar Ministerie. Bij de bouw van de tweede Schipholtunnel heeft adviesbureau KPMG een aantal onrechtmatigheden geconstateerd. Daarop is aangifte gedaan. Het betreft onder meer privé-facturen van medewerkers die in de projectadministratie zijn ‘terechtgekomen’. Volgens HBG-woordvoerder Pronk zijn die allemaal verrekend. Verder werd gewerkt met een zwarte kas, die werd gevoed door schrootopbrengsten, onder meer van oude damwanden.

De vermeende fraude rond de bouw van de tweede Schipholtunnel is mede aanleiding voor de Tweede Kamer de Algemene Rekenkamer te vragen een onderzoek in te stellen naar de aanbestedings- en inkooppraktijk van NS-Railinfrabeheer. Inmiddels heeft al overleg plaatsgevonden tussen Kamerleden en de Rekenkamer. Volgens een woordvoerder van dit onafhankelijke controleorgaan is het gebruikelijk verzoeken die de Kamer unaniem indient te honoreren. “We zijn daar ook wel blij mee omdat we weten dat die kwesties dan ook veel politiek aandacht krijgen”.

Of het ook lukt voor het zomerreces al rapport uit te brengen is nog de vraag. Daarover kan de woordvoerder pas een zinnig woord zeggen, als het overleg met de kamer over de aard van het onderzoek is afgerond.

Op pagina 2: Commentaar.

Reageer op dit artikel