nieuws

Rode en groene contouren moeten Nederland indelen

bouwbreed Premium

Het kabinet neemt vandaag belangrijke beslissingen over de inrichting van Nederland. Het is de bedoeling om de Vijfde nota ruimtelijke ordening vast te stellen. Een grondheffing moet speculatie met grond tegengaan.

De plannen om Nederland vol te bouwen liggen klaar en zijn keurig in kaart gebracht door de Rijksplanologische Dienst. Ieder jaar komen er nieuwe ideeën en politieke keuzes brengen plannen in een verder stadium.

Mogelijk wordt vandaag ook beslist over vliegveld Valkenburg. Minister Pronk wil op die plek ruimte creëren voor woningbouw.

Ook zal het concept Delta-Metropool worden omarmd waarmee de vier grote steden als een geheel worden beschouwd. Daarmee hangt samen de aanleg van het zogenoemde ‘Rondje Randstad’, een snelle spoorverbinding tussen de de vier grote steden.

Dat is ook hard nodig want uit de Balans Ruimtelijke Kwaliteit blijkt dat mensen steeds verder reizen. Het woon-werkverkeer binnen stadsgebieden is in de afgelopen jaren met 6 procent afgenomen, terwijl de mobiliteit in totaliteit is toegenomen. Het aantal autokilometers is gegroeid van 67 miljard kilometer in 1986 naar 89 miljard kilometer in 1998. Dat betekent dat mensen steeds grotere afstanden afleggen naar onder andere de werkplek.

Het kabinet beslist ook over het contourenbeleid. Rode contouren om de stedelijke gebieden en groene contouren met een bouwstop om natuurgebieden. Voor de overige gebieden is een lichtgroene contour bedacht waar voor nieuwbouw de regel gaat gelden: nee, tenzij. Juist over de invulling van deze laatste variant is binnen het kabinet veel discussie.

Tegelijk met de Vijfde nota ligt een beleidsstuk over grondbeleid op tafel. Het idee achter een grondheffing is de projectontwikkelaar te dwingen mee te betalen aan publieke voorzieningen als infrastructuur.

Zo’n nieuw grondbeleid zal weinig kunnen doen tegen de sterk stijgende grondprijzen. De grondprijzen stijgen vooral sinds 1995 in rap tempo. Was in 1994 een hectare landbouwgrond ruim 37.000 gulden waard, vorig jaar was dat opgelopen tot bijna 66.000 gulden.

Mogelijk zullen de prijzen nog stijgen als de experimenten met ‘vrije-ruimteheffing’ slagen. Dat is een heffing die ontwikkelaars moeten gaan betalen voor de bouw in open gebieden. Vooral natuur- en milieuorganisaties hebben zich daar sterk voor gemaakt.

Invulling later

De Vijfde nota wordt vandaag op hoofdlijnen gepresenteerd, is de verwachting. De invulling en precieze formulering zal pas volgend jaar volgen. Bovendien beginnen volgend jaar ook de onderhandelingen over het trekken van de contouren.

Ook daar is discussie over, want veel gemeenten zullen die rode contour zo royaal mogelijk willen houden om te kunnen uitbreiden in de toekomst.

Tegelijk blijkt dat 82 procent van de Nederlanders ‘in de steden’ antwoordt op de vraag waar nieuwe woningen moeten komen.

58 procent vindt het belangrijk om verschil te houden tussen stad en platteland. Terwijl de Rijksplanologische Dienst tot de conclusie moet komen dat die verschillen in rap tempo verdwijnen. Vijf jaar geleden was nog maar vijf procent van het landschap ‘zeer open’, tegen tien jaar geleden 17,5 procent.

Vol

Zeventig procent van de Nederlanders vindt dan ook dat de 40.000 vierkante kilometers van ons land al zijn volgebouwd. Verschillende functies als wonen, werken en infrastructuur oefenen ook invloed op elkaar uit en kunnen in de vorm van meervoudig ruimtegebruik zelfs samenvallen.

Steeds meer mensen ervaren ook overlast en daar wordt steeds vaker een oplossing voor gezocht.

Dat blijkt bijvoorbeeld uit de bouw van geluidsschermen langs de snelwegen: in 1977 slechts 16 kilometer, in 1998 al 452 kilometer.

Over ‘contouren’ wordt nog lang onderhandeld

Reageer op dit artikel