nieuws

Restauratiebeurt Sint Jan bijna drie keer zo duur

bouwbreed Premium

De restauratie van de Sint Jan in Den Bosch valt aanzienlijk duurder uit. Uit onderzoek blijkt dat 70 miljoen gulden nodig is voor vervanging of restauratie van gebeeldhouwde onderdelen van de kerk. Eerder was becijferd dat een bedrag van 25 miljoen zou volstaan om de Sint Jan op te knappen.

Volgens het onderzoek van de Stuurgroep Restauratie Sint Jan is meer geld nodig, nu is gebleken dat het beeldhouwwerk bij restauraties in de eerste helft van de vorige eeuw grotendeels is vervangen door tufsteen, dat nu verpulvert. Een ander probleem is dat veel oude zandsteenornamenten zijn verankerd met ijzeren krammen. Pas onlangs is ontdekt dat die door roest zijn uitgezet. Veel stenen zijn daardoor gaan scheuren.

Dat betekent onder andere dat de restauratiedeskundigen complete gevels moeten verwijderen om ze te voorzien van andere roestvrije metalen verankeringen. Als het nu in gang gezette project over tien jaar is afgerond, zijn geen grote restauraties meer nodig, verwacht prof.drs. A. Asselbergs, directeur van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. Dan is alleen nog normaal onderhoud vereist.

Asselbergs vindt het gebruik van tufsteen in het verleden geen blunder. “Naar de kennis van die tijd en de opvattingen over restaureren, is de Sint Jan destijds zo goed mogelijk opgeknapt.” Ook de opvattingen over restaureren zijn drastisch veranderd. Vroeger werden alleen kapotte delen vervangen. Momenteel is vooral preventief restaureren in zwang. Asselbergs bestempelt de Bossche basiliek als een van de markantste monumenten van Nederland. Voor Den Bosch is het een geweldige toeristische attractie. Jaarlijks bezoeken gemiddeld een miljoen mensen de kerk. Om de restauratie volgens plan te kunnen uitvoeren, moeten de bedrijven die erbij betrokken zijn de komende tijd nieuwe beeld- en steenhouwers opleiden. Momenteel zijn te weinig vaklieden beschikbaar om de klus binnen de afgesproken termijn te klaren. Het kerkbestuur vraagt aan het Rijk een bijdrage van 49 miljoen gulden.

Reageer op dit artikel