nieuws

Op grote schaal sloop van portiekflats in drie wijken Emmen

bouwbreed Premium

Drie naoorlogse wijken in Emmen gaan de komende periode in het kader van de herstructureringsproject Emmen Revisited ingrijpend veranderen. In de eind jaren zestig gerealiseerde wijk Emmerhout moeten maar liefst 560 overtollig geworden sociale huurwoningen worden gesloopt.

In januari nemen B en W van Emmen een formeel besluit over de sloop van de eerste 300 portiekflats in het centrumgebied van Emmerhout. In de straat De Dilgt blijft geen woning meer overeind, terwijl in De Lemzijde twee complete huizenblokken verdwijnen.

Projectleider L. van Diemen, door corporatie Wooncom bij Emmen Revisited gedetacheerd, streeft ernaar de eerste fase vóór het jaar 2005 geheel te hebben afgerond. “Met afgerond bedoel ik inclusief de herhuisvesting van de huidige bewoners en de realisatie van de nieuwbouw die op dezelfde locaties moet verrijzen”, aldus Van Diemen. “Het is een grote opgave voor Emmen, maar we hebben er alle vertrouwen in dat het allemaal op tijd gaat lukken. De bewoners zijn inmiddels over de sloopplannen geïnformeerd en hebben overwegend begrip voor de situatie. Ze zien wel in dat de wijk een opknapbeurt nodig heeft om te voorkomen dat verpaupering en leegstand op grote schaal toeslaan.”

Voorloper

Emmerhout was ruim dertig jaar geleden een van de eerste wijken in Nederland waar woonerven werden gerealiseerd. Als voorloper van de later op grote schaal in zwang geraakte Vinex-woningen trokken de karakteristieke drie verdiepingen tellende portiekflats destijds veel belangstelling. Hoewel de meeste bewoners er altijd met plezier hebben gewoond, bleek deze week uit een enquête onder de huidige bewoners van De Dilgt en De Lemzijde dat slechts 12 procent tegen de herstructuringsoperatie is. Van Diemen: “Alle bewoners zijn in die enquête persoonlijk benaderd. Hoewel de meeste bewoners de noodzaak van de sloop wel inzien, bestaat er natuurlijk de nodige onrust over de toekomst. Dat is begrijpelijk, want het grijpt nogal in het dagelijks leven in.”

Tweede fase

De planning is dat in andere delen van Emmerhout nog eens 260 woningen worden gesloopt. “Op dit moment denken we voor de tweede fase aan sloop van sociale huurwoningen in het zuidelijk deel van de wijk, die zijn opgebouwd uit woonerven en hofjes”, zegt Van Diemen. “Toch is dat nog niet definitief, omdat we niet precies weten hoe de woningmarkt zich in de tussentijd verder ontwikkelt. Een constante monitoring moet ervoor zorgen dat we niet te veel of te weinig huizen slopen. Het kan dus best zijn dat er uiteindelijk minder dan die 560 woningen worden gesloopt.”

Ook de bewoners van de naoorlogse wijken Bargeres en Angelslo in Emmen kunnen de komende jaren vergelijkbare sloopoperaties tegemoet zien. “Rond 2010 moet het gehele herstructureringsproject Emmen Revisited zijn afgerond”, verklaart Van Diemen. “Als het goed is, sluiten vraag en aanbod op de momenteel nogal scheefgegroeide Emmense woningmarkt dan weer uitstekend op elkaar aan.”

Reageer op dit artikel