nieuws

Onderzoek naar aanbestedingen van NS Railinfrabeheer

bouwbreed Premium

De Tweede Kamer vraagt de Algemene Rekenkamer een onderzoek in te stellen naar de aanbestedings- en inkooppraktijk van NS Railinfrabeheer. Aanleiding zijn de twee fraude-affaires die de afgelopen jaren aan het licht zijn gekomen.

Het gaat daarbij om de vermeende onregelmatigheden bij de bouw van de tweede Schipholspoortunnel en om vergoedingen die medewerkers van Railinfrabeheer jaren lang zouden hebben gekregen voor het gunnen van opdrachten.

De vaste Kamercommissie voor Verkeer en Waterstaat heeft de afgelopen maanden achter gesloten deuren het verzoek aan de Rekenkamer voorbereid. Trekkers waren de fracties van RPF en GroenLinks. Gisteren stemde de Tweede Kamer zonder enige discussie in met het voorstel de aanbestedingspraktijken vanaf het jaar 1995 tot nu te laten controleren. Zo nodig dienen volgens de Kamer ook eerdere jaren de revue te passeren.

Daarbij is onder meer de vraag aan de orde of er bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat en bij NS Railinfrabeheer voldoende waarborgen zijn voor een rechtmatige en doelmatige aanbestedingspraktijk. Verder wil de Kamer weten hoe het toezicht van de minister functioneerde en wat de financiële consequenties zijn van de aangetroffen tekortkomingen. De Rekenkamer wordt verzocht nog voor het zomerreces te rapporteren.

Rechtstreeks

NS Railinfrabeheer fungeert als opdrachtgever voor alle nieuwbouw- en onderhoudswerkzaamheden aan het spoorwegnet, met uitzondering van de HSL-Zuid. Jaarlijks besteedt de organisatie voor ongeveer 2 miljard gulden aan. Het geld komt rechtstreeks van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Railinfrabeheer valt weliswaar onder het NS-concern, maar is sinds de verzelfstandiging van het spoorbedrijf een taakorganisatie van het ministerie. Per 1 januari 2001 wordt het bedrijf ook bij Verkeer en Waterstaat ondergebracht.

De Tweede Kamer toonde zich de afgelopen jaren geschokt door zowel de affaire rond de Schipholtunnel, waarbij de bouwers Strukton en HBG tientallen miljoenen guldens meer winst opstreken dan zou zijn afgesproken, als over de kwestie van de ‘sjoemelende ingenieurs’. Bij de bouw van de Schipholtunnel zou met valse facturen zijn gewerkt, om de hogere winst te maskeren. De Tweede kamer en minister Netelenbos van Verkeer achten de NS als opdrachtgever verantwoordelijk. Netelenbos heeft geëist dat het bedrijf 65 miljoen gulden aan teveel betaalde subsidie terugstort.

De gang van zaken rond de Schipholtunnel is ook onderwerp van een onderzoek van het openbaar ministerie. Justitie heeft de kwestie van de sjoemelende ingenieurs geseponeerd wegens gebrek aan bewijs en verjaring.

Reageer op dit artikel