nieuws

Nootdorp gaat uit van ‘reusachtige’ groei

bouwbreed

Als het goed is, gaat Nootdorp de komende jaren ‘reusachtig’ groeien, weet gemeentelijk beleidsmedewerker A. Drenth. Het aantal inwoners stijgt de komende tien jaar van 10.000 inwoners tot ruim 27.000 inwoners, dankzij de nieuwbouw op Vinex-locatie Ypenburg. En misschien worden dat zelfs wel 60.000 inwoners als de vrijwillige fusie met buurman Pijnacker doorgaat. Voorwaarde is wel dat Den Haag geen roet in het eten gooit.

Het is nogal wat, alle bouwplannen die Nootdorp op dit moment in uitvoering of in voorbereiding heeft. Vanaf 1995 bezien komen er 226 woningen op de pré-Vinexlocatie Achter het Raadhuis III, 1145 op de zogeheten Stuno Vinex-uitleg (Nieuweveen, Hout en Hoogeveen Zuid). Op acht binnenstedelijke locaties worden 817 woningen gebouwd en op de bekende Vinex-locatie Ypenburg bouwt Nootdorp 5133 woningen. Alles bij elkaar 7321 woningen, een gigantisch bouwvolume in verhouding tot de huidige omvang.

Dat heeft alles te maken met de status van groeigemeente die de rijksoverheid in het verleden aan Nootdorp heeft verleend, aldus Drenth. En het gevolg zal zijn een explosieve groei van deze ‘landelijke gemeente’, die zeer in trek is bij mensen die het grootstedelijke milieu van Den Haag willen ontvluchten en op zoek zijn naar huis met tuin, in een rustige omgeving. “De woningen die hier worden gebouwd, gaan als warme broodjes over de toonbank.”

De omvang zal nog verder toenemen als de fusie met buurgemeente Pijnacker haar beslag krijgt. Over deze fusie is vorige week een volksraadpleging geweest, en de overgrote meerderheid van de inwoners van Nootdorp en Pijnacker hebben er ‘ja’ tegen gezegd.

Niets aan de hand dus, zou men denken. Maar toch is er volgens Drenth voldoende reden tot zorg. In de eerste plaats komt die bedreiging uit Den Haag. Om die gemeente een ruimer jasje te geven heeft minister De Vries een herindelingsplan gemaakt, in het kader waarvan het grootste gedeelte van de Vinex-locatie Ypenburg aan het grondgebied van de gemeente Den Haag wordt toegevoegd. Tot groot verdriet van Nootdorp en de andere bouwgemeenten in de Haagse regio: Voorburg. Leidschendam, Rijswijk en Pijnacker.

En recent is daar nog een bedreiging bij gekomen van de andere kant. De gemeente Delft heeft, ook geboren vanuit een chronisch gebrek aan ruimte, zijn oog laten vallen op een stuk van fusiepartner Pijnacker. Van beide kanten wordt dus landjepik gespeeld, bevestigt Drenth. En daar zijn ze zowel in Nootdorp als in Pijnacker niet blij mee.

“We hebben namelijk als zelfstandige gemeente volop bestaansrecht. Zeker na de fusie.” Zo bezien kan de ontvreemding van Ypenburg alleen maar nadelige gevolgen hebben. Ook voor de gemeente Den Haag. “Want dat zal de bestuurlijke samenwerking in de regio zeker onder druk zetten.” Drenth heeft er dan ook nog alle vertrouwen in dat het goed komt. “Wij gaan ervan uit dat er in de Tweede Kamer nog een behoorlijke tegenbeweging zal gaan ontstaan.”

En ondertussen bouwt Nootdorp gewoon door. Tot 2010, als het even kan-

Reageer op dit artikel