nieuws

Noord-Holland maakt beleid voor megabioscopen

bouwbreed

De provincie Noord-Holland heeft toetsingscriteria opgesteld voor de bouw van megabioscopen (zestien of meer zalen) en multiplexbioscopen (acht tot zestien zalen).

De reden is dat de provincie de laatste tijd veel aanvragen binnenkrijgt van gemeenten die willen dat de komst van grootschalige bioscopen planologisch mogelijk wordt gemaakt.

De provincie bekijkt bij de beoordeling van plannen voor de bouw van megabioscopen voortaan in eerste instantie of de vestigingslocatie niet in strijd is met het streekplan. Verder moet de locatie goed bereikbaar zijn en over voldoende parkeergelegenheid beschikken. Ook moet er een aantoonbare behoefte zijn aan een dergelijk filmcomplex en de economische effecten moeten in kaart zijn gebracht.

Tot nu toe beschikte Noord-Holland niet over passende beleidslijnen voor de bouw van grote bioscoopcomplexen. De onduidelijkheid die daardoor ontstond, leidde tot het vroegtijdig afwijzen van plannen voor de realisatie van bioscopen in Den Helder en Alkmaar. Beide bleken in strijd met het streekplan. De bestemmingsplannen voor megabioscopen in Amsterdam Zuidoost en Diemen keurde GS wel goed.

Momenteel buigt Noord-Holland zich nog over het plan voor een megabioscoop in Beverwijk. De provinciale-statencommissie gaf een negatief advies omdat volgens deze commissie niet duidelijk is wat de invloed van het complex is op de regio. Het is de provincie niet duidelijk waar de grote drang om megabioscopen te bouwen vandaan komt. Gemeten naar Europese maatstaven blijft het bioscoopbezoek in Nederland juist flink achter.

Reageer op dit artikel