nieuws

Komo-Instal garantie voor kwaliteit

bouwbreed

Vier installatiebedrijven (*) hebben het Komo-Instalkeurmerk ontvangen. Dit procescertificaat staat op de lijst van nationale kwaliteitsverklaringen. Het certificaat vervangt het keur voor de Waarborginstallateur (WBI).

De huidige erkenningsregelingen voor installatiebedrijven verdwijnen geleidelijk aan. De bedrijfstakorganisaties VNI en Uneto willen de gebruikers van een installatie toch zekerheid blijven bieden. Beide richtten om die reden de stichting Kwaliteitsborging Installatiesector (KBI) op.

Het college van deskundigen ontwikkelt, met onder andere certificatie-instellingen en de stichting Bouwkwaliteit de certificatieregelingen. De regeling is gebaseerd op de BRL 6001; de nationale beoordelingsrichtlijn voor het Komo Instal-procescertificaat voor het installeren van gas, water en elektra.

De werktuigbouwkundige en elektrotechnische installateurs hanteren nog een veelheid aan certificaten, weet directeur ir. J Hogeling van KBI. Komo Instal brengt die onder één noemer en vereenvoudigt zo het werk van het uitvoerend installatiebedrijf.

Deelcertificaten

Momenteel voeren een kleine 2000 installateurs het WBI-keur. Wanneer dat in de komende jaren wordt omgezet in een kwaliteitsverklaring volgens Komo Instal zullen naar Hogeling verwacht meer bedrijven een basiscertificaat aanvragen. Dat kunnen ze uitbreiden met deelcertificaten voor onder meer ventilatietechnieken.

De BRL 6001 is intussen aangevuld met een publicatie over legionellapreventie in tapwater. Het college van deskundigen bepaalt welke (deel)certificaten overeenkomen met vragen uit de markt.

‘Nalevingscontrole’

Hogeling vraagt zich af of ondernemers wel zo verguld zijn met alweer een nieuw keurmerk. Wil een bedrijf een certificaat houden dan zal het regelmatig moeten aantonen dat het nog steeds aan de voorwaarden voldoet. De driejaarlijkse uitgebreide ‘nalevingscontrole’ biedt een goed moment over te stappen naar Komo Instal. Een WBI-bedrijf ruilt het keurmerk welbeschouwd om.

De beoordeling van zo’n onderneming is minder ingrijpend dan wanneer een bedrijf voor het eerst certificatie aanvraagt. Ook houders van andere keurmerken kunnen met de desbetreffende certificerende instelling onderhandelen. Komo Instal is op bepaalde punten wat vollediger dan de WBI-keuring. Ook omdat het ingaat op de desbetreffende passages uit de bouwregelgeving.

Hele kleine bedrijven die veel burger- en onderaannemingswerk doen kunnen ook aanspraak maken op Komo Instal, zolang ze deskundig en goed opgeleid personeel hebben.

(*)Westermann Installaties uit Leeuwarden, Noordzij-Brielle uit Brielle, Kwakkernaat Elektrotechniek uit Nijmegen en Elektrotechnisch Installatiebureau Van Barneveld uit Maarssen.

Reageer op dit artikel