nieuws

Knooppunten halveren reistijd

bouwbreed Premium

Tien tot vijftien knooppunten waar mensen gemakkelijk kunnen overstappen van de trein op de auto moeten de reistijden in de Randstad kunnen halveren. Dat geeft volgens stedenbouwkundige prof.ir. D. Frieling een enorme impuls aan de economie.

Frieling verkondigde zijn mening op het Wegencongres gisteren in de Rotterdamse Doelen. Frieling is een van de initiatiefnemers van de vereniging Deltametropool, een vereniging die een toekomstbeeld verkondigt van de Randstad als één metropool in plaats van een zwerm steden. Dat is volgens de vereniging onvermijdelijk, wil het verenigde Europa alle ambities voor uitbreiding waar kunnen maken.

Uitgaande van het metropoolconcept is de Randstad niet dicht-, maar juist dunbevolkt. De zes miljoen mensen die er wonen beschikken over ruwweg vijf keer zoveel ruimte als eenzelfde aantal mensen in een stad als Londen.

Maar om de zwerm steden die de Randstad nu nog is te verenigen tot een metropool, moeten volgens Frieling om te beginnen de reistijden binnen dit gebied met een oppervlakte van 60 bij 80 kilometer worden gehalveerd. Een reis tussen twee willekeurige adressen binnen het gebied zou, ongeacht het tijdstip op de dag, niet langer dan een uur mogen duren.

Falen

De stedenbouwkundige geeft zeven oorzaken aan van het falen van het huidige vervoerssysteem. De belangrijkste is dat weg- en railvervoer compleet gescheiden zijn en onvoldoende verbonden worden door ‘connectors’. Overstappen tussen beide systemen is daardoor vrijwel onmogelijk.

Als je volgens Frieling niet met je auto bij een station mag komen, moet je niet verbaasd zijn dat investeringen in railvervoer niet leiden tot vervanging van wegvervoer. Ook zo’n denkfout is volgens de hoogleraar het stilzwijgend gelijkstellen van openbaar vervoer aan railvervoer. Daardoor blijft openbaar wegvervoer buiten beeld en is de taxi in Nederland gemarginaliseerd tot luxevervoer met chauffeur.

Bebouwingsdichtheid

Een belangrijke eerste stap is volgens Frieling om uit de negentig plekken in West-Nederland waar hoofdrailnet en hoofdwegennet elkaar kruisen, of parallel aan elkaar liggen, er tien tot vijftien aan te wijzen die kunnen worden ombouwd tot connector. Selectiecriteria voor succesvolle connectors zijn onder andere: de positie in het totale netwerk, de mogelijkheid om de bebouwingsdichtheid op te voeren en de mogelijkheid om wonen, werken en voorzieningen ter plekke te combineren. “Het verhogen van de efficiency van het vervoerssysteem is dus eigenlijk heel goed mogelijk”, constateert de hoogleraar enigzins verbaasd.

Reageer op dit artikel