nieuws

Klussende huurder krijgt toestemming

bouwbreed

Huurders krijgen meer vrijheid om te klussen. De Nederlandse Woonbond en Aedes vereniging van corporaties hebben een voorbeeldregeling gemaakt hoe corporaties kunnen omgaan met het zelf aanbrengen van veranderingen in de woning door huurders. Corporaties zijn echter niet verplicht de voorbeeldregeling in te voeren.

Door de nieuwe afspraken wordt het voor huurders mogelijk om met verbouwingen bijvoorbeeld de keuken of de badkamer te moderniseren. Ook kan een huurder in overleg met de corporatie besluiten een muur uit te breken. Wel wordt een aantal voorwaarden gesteld rondom verhuurbaarheid en de waarde van de woning. De voorbeeldregeling voorziet ook in een vergoedings- en geschillenregeling.

Een essentieel onderdeel van de voorbeeldregeling is dat huurders altijd toestemming krijgen voor het zelf aanbrengen van veranderingen als die de verhuurbaarheid niet schaden en niet leiden tot een waardedaling van de woning.

Aan zijn toestemming mag de verhuurder bovendien niet de voorwaarde verbinden dat de veranderingen bij verhuizing weer ongedaan worden gemaakt.

Verder hebben huurders die een verandering achterlaten die de kwaliteit van de woning verhoogt, recht op een vergoeding.

Reageer op dit artikel