nieuws

Kamer wil plan voor snel spoor

bouwbreed

Minister Netelenbos van Verkeer en Waterstaat moet behalve de benuttingsvariant voor de HSL-Oost ook een hoogwaardiger plan uitwerken waarin het mogelijk is treinen met 200 kilometer per uur te laten rijden. Dat eist vandaag een meerderheid in de Tweede Kamer.

PvdA-Kamerlid Feenstra dient hiertoe een motie in. Die kan in elk geval ook rekenen op de steun van CDA, VVD en GroenLinks. Over de motie wordt nog vandaag gestemd, omdat het de laatste dag is voor het kerstreces.

Vorige week nog botste de Tweede Kamer met de minister over de HSL-Oost. De bewindsvrouw wil de supersnelle treinen op het traject van Utrecht, via Arnhem naar de Duitse grens over de twee bestaande sporen laten rijden. Een nieuwe beveiligingssysteem en op een aantal plaatsen ongelijkvloerse kruisingen zouden ervoor moeten zorgen dat die sporen meer treinen aankunnen. De kosten van een dergelijke benuttingsvariant liggen volgens Netelenbos tussen de 1 en 2 miljard gulden. De kosten van een variant met vier sporen kunnen oplopen tot 9 of wellicht zelfs 11 miljard gulden.

De Tweede Kamer vreest echter dat de spoorlijn met twee sporen erg storingsgevoelig blijft. Bovendien is zij bang dat van een supersnelle trein op bestaand spoor weinig aantrekkingskracht uitgaat en dat dus de substitutie van vliegverkeer door treinverkeer mislukt. Die vervanging is een van de kernpunten van het beleid rond de groei van Schiphol.

Hoogwaardiger

Daarom kondigde het CDA vorige week al aan met een motie te komen die de minister opdraagt ook een hoogwaardiger variant net zo grondig te onderzoeken. Alleen dan kan volgens Kamerlid Leers van die partij een goede afweging worden gemaakt. Leers heeft overleg gevoerd met andere partijen. Daarbij is afgesproken dat de PvdA vandaag de motie indient.

In de motie verlangt een Kamermeerderheid dat minister Netelenbos ook werk maakt van een goede inpassing van de HSL-Oost. Gemeenten aan de lijn vrezen dat de benuttingsvariant niets verandert aan de door de eeuwen heen gegroeide situatie waarbij het spoor veel overlast veroorzaakt in kernen.

Op pagina 3: Gelderland veegt vloer aan met HSL-plannen ministerie.

Reageer op dit artikel