nieuws

Italië krijgt er 10.000 kilometer geluidsscherm bij langs spoorwegen

bouwbreed Premium

Afgelopen week is in Rome een verdrag over geluidhinder ondertekend tussen het ministerie van Milieu en de Italiaanse instanties die verantwoordelijk zijn voor alle vormen van transport.

De aanleiding is dat de aanpak tot nu toe ver achterblijft bij de wetgeving uit 1995. Destijds werd al gesteld dat alle instanties die met vervoer hebben te maken minstens 7 procent van hun investeringen aan geluidpreventie dienen te besteden. Die regel blijkt tot op heden nauwelijks geëffectueerd. De minister van Milieu ziet de huidige overeenkomst als een inhaalmanoeuvre. De grootste aandacht krijgt het spoorwegnet. Binnen vijftien jaar tijd moeten over een lengte van tienduizend kilometer geluidabsorberende schermen zijn geplaatst. Dit betekent dat tweederde van alle treintrajecten in Italië een dergelijke maatregel nodig heeft. In totaal ligt er 16.000 kilometer spoorlijn in dit land. De kosten voor de totale aanpak zijn geraamd op 12 miljard gulden. Na realisatie moet de maximale geluidsbelasting beneden de 65 dB(A) blijven voor alle woningen binnen 250 meter van de spoorbaan en 50 dB(A) voor scholen en ziekenhuizen.

Het vliegverkeer krijgt vijf jaar tijd voor het treffen van geluidreducerende maatregelen. Vanaf 2001 wordt ten behoeve hiervan eindelijk de extra belastingheffing van kracht.

Wegennet

Voor het wegennet staat eveneens een eisenpakket klaar. In deze gevallen dienen gemeenten en regionale besturen met een duidelijke indeling van geluidszones te komen. Dat is tot op heden slechts in een kleine duizend gevallen gebeurd, terwijl het in totaal meer dan achtduizend gemeenten betreft. Voor een deel valt dit te wijten aan onachtzaamheid van gemeentebesturen, voor een deel aan het ontbreken van duidelijke regionale voorschriften. Met het decreet reikt het ministerie van milieu een stevig omlijnd kader aan.

Reageer op dit artikel