nieuws

Industrie Moerdijk gaat voor bewoners

bouwbreed

In Moerdijk is een vreemde situatie ontstaan. Het dorp grenst aan een industriegebied dat vele malen groter is dan het bewoonde oppervlak. Toch moeten er veertig woningen worden gesloopt, omdat de industrie te veel overlast veroorzaakt. Bewoners vrezen voor een verdere uitbreiding van het industriegebied en opperen alle huizen te slopen en Moerdijk langs het Hollands Diep opnieuw op te bouwen.

De provincie Noord-Brabant is al geruime tijd op zoek naar een geschikte locatie voor bedrijven die een grote hoeveelheid geluid en stank produceren. Vier jaar geleden, na de herindeling van Moerdijk, heeft de provincie zijn zinnen gezet op een uitbreiding van het industriegebied. “Moerdijk is natuurlijk al decennia lang het centrum van de zware industrie in deze provincie. Logisch dat de politiek hier mogelijkheden ziet om een nieuw industrieterrein en glastuingebied aan te leggen”, aldus woordvoerder H. Heelders van de gemeente Moerdijk. De gemeente zegt bereid te zijn mee te werken, maar is allesbehalve van plan zomaar van alles toe te staan. “Vier jaar geleden zijn we in overleg getreden met de provinciale bestuurders. We hebben hun een aantal wensen en eisen voorgelegd waar ze gehoor aan moeten geven, alvorens er daadwerkelijk een nieuw bedrijventerrein komt in de Moerdijkse Hoek. Dat doen we niet voor niets. Momenteel zitten we met het probleem dat er enkele tientallen woningen gesloopt moeten worden omdat enkele bedrijven op het oude industrieterrein te veel hinder veroorzaken. De rollen zijn dus omgedraaid. Normaal mag een bedrijf zich uitsluitend ergens vestigen als het niet voor overlast voor omwonenden zorgt. Hier mogen de bedrijven gewoon blijven zitten en moeten bewoners verhuizen. Een vreemde situatie waar we niets aan kunnen doen.”

Grote kavels

De meeste bewoners die hun huidige woonplek moeten verlaten, bezitten grote kavels en kijken uit over het water. “Wij kunnen deze mensen onmogelijk gelijkwaardige woningen aanbieden. Daardoor sleept de discussie zich voort. Tijdens een informatiebijeenkomst hebben veel dorpelingen de vrees uitgesproken dat er nog meer woningen gesloopt moeten worden als er nog meer bedrijven naar Moerdijk komen. Wij kunnen voorlopig niets garanderen, omdat er nog geen concrete afspraken zijn gemaakt”, aldus Heelders.

Van milieugroeperingen is de suggestie gekomen het dorp volledig te herbouwen langs het Hollands Diep. Dan heeft de industrie vrij spel en de bewoners verlost van alle vormen van overlast.

“Een vergaande oplossing, waarvan het gemeentebestuur inmiddels kennis heeft genomen. Er is in de afgelopen tijd zoveel gezegd en geschreven over de Moerdijkse Hoek, terwijl er nog lang niets bekend is. Voorlopig is het gewoon afwachten wat de gesprekken tussen de gemeente en de provincie opleveren. Pas dan kunnen we beleid gaan maken en alle varianten meenemen in de besluitvorming.”

Reageer op dit artikel