nieuws

Individueel gemaal drukt kosten riolering

bouwbreed

ITT Flygt BV uit Dordrecht heeft een klein gemaal ontwikkeld voor het individueel verwerken van afvalwater van verafgelegen woningen in het buitengebied. Het ID Gemaal biedt een alternatief dat veelal goedkoper is dan de aanleg van traditonele riolering en betrouwbaarder dan een systeem voor de individuele behandeling van afvalwater (IBA).

Het ID Gemaal bestaat uit een ronde kunststof put met afsluitbaar schroefdeksel, een pomp met niveauregeling en een apparatuurkast met een FGC besturingsautomaat. Mocht er een pompstoring optreden dan herstelt de FGC besturingsautomaat deze in eerste instantie altijd zelf. De FGC bewaart ook alle informatie over bijvoorbeeld draaitijden, aantal pompstarts en storingen. Het gemaal kan vanuit de woning op het gewone voedingsnet worden aangesloten en wordt, met oog op de elektriciteitsaansluiting en leidingen, bij voorkeur binnen vijf meter van de woning in de tuin ingegraven. De pompput wordt aangesloten op de bestaande rioolafvoer, door vanuit het gemaal een HPE buis naar de verzamelpersleiding te leggen. Het ID Gemaal heeft een hoogte van anderhalve meter en een inwendige putdiameter van zestig centimeter.

Besparingen

De kosten voor één gemaal bedragen, afhankelijk van de drukpomp, tussen de 4900 en 5700 gulden. De grootste besparingen vergeleken met traditionele riolering worden volgens ITT Flygt behaald doordat de voeding voor het ID Gemaal vanuit de woning komt. Er hoeven door de gemeente geen zware pompen en voedingskasten te worden geplaatst om het afvalwater van slechts enkele woningen te verpompen. Daarnaast is het hele ID Gemaal kleiner uitgevoerd en is het onderhoudsvrij. Naar verwachting draait het gemaal slechts 25 uur per jaar, waardoor de slijtage is te verwaarlozen. Hoe de kosten echter verdeeld gaan worden tussen bewoner en de gemeente zal per gemeente moeten worden opgelost. De inschatting van ITT Flygt is dat de bewoner zal opdraaien voor de geringe verbruikskosten van vijftig kilowattuur per jaar en wellicht voor de aanleg van een stopcontact aan de buitenkant van de woning.

ITT Flygt bv, Dordrecht, telefoon (078) 6548473.

Het ID Gemaal van ITT Flygt biedt een alternatief dat veelal goedkoper is dan de aanleg van traditonele riolering en betrouwbaarder dan een systeem voor de individuele behandeling van afvalwater (IBA).

Reageer op dit artikel