nieuws

Ierland bouwt zich mobiel

bouwbreed Premium

De economische voorspoed van Ierland wordt bedreigd door de rampzalige infrastructuur in het land. Met een miljardeninjectie wil de regering het wegennetwerk in rap tempo verbeteren. De ringweg rond hoofdstad Dublin, de M50 C-ring, geldt als voorbeeld voor Ierland’s nieuwe infrastructuur.

Al jaren lang loopt het verkeer ’s morgens aan het begin van elke werkdag in en rond Dublin hopeloos vast. De toegangswegen staan bomvol en ook in de nauwe straatjes in het centrum van de stad is er geen doorkomen aan. Het ritueel herhaalt zich ’s avonds, zonder uitzondering. Nergens in Ierland zijn de congestieprobleem zo nijpend als in Dublin. Dat is ook niet verwonderlijk; bijna eenderde van de Ierse bevolking woont in Dublin. Bovendien vindt in de hoofdstad verreweg de meeste bedrijvigheid plaats: Dublin is zowel het politieke, economische als culturele centrum van het land.

Een ringweg om de stad moet de verkeersproblemen het hoofd bieden. In de jaren tachtig werd al begonnen met de aanleg van wat de Ieren de M50 C-ring rond Dublin noemen. Aan de zuidkant van de hoofdstad legt HBG-dochter Ascon Ltd momenteel de laatste hand aan een wegvak van negen kilometer. Daarmee nadert de ringweg (die eigenlijk geen ringweg is maar de vorm heeft van de letter c) zijn complete voltooiing.

Verbreden

Met enige trotst toont uitvoerder Rory O’Sullivan van Ascon het nieuwste stukje van de M50. “Het is nog moeilijk voor te stellen”, zegt hij terwijl hij over de nog lege snelweg loopt, “maar over dit stukje asfalt razen binnen een aantal maanden duizenden en duizenden auto’s per uur.”

“De C-ring moet Dublin lucht geven”, vervolgt O’Sullivan. “Maar als de weg straks in gebruik wordt genomen, staat-ie meteen al weer vol.” Hij denkt dat de regering er daarom goed aan doet de snelweg nu al te verbreden, van twee keer twee rijstroken naar twee keer drie stroken. “Bij de aanleg hebben wij daarmee al enigszins rekening gehouden, maar de regering staat vooralsnog twee keer drie rijstroken niet toe.”

De totale lengte van de ringweg bedraagt 45 kilometer. Het wegvak waaraan Ascon nu werkt is negen kilometer. Daar komt nog 7,7 kilometer aan op- en afritten en 4,5 kilometer aan zijwegen bij. Volgend voorjaar moet het werk af zijn.

Hoogteverschillen

“Eigenlijk had het vele jaren geleden al opgeleverd moeten worden”, zegt O’ Sullivan. “Maar we hebben nogal wat trammelant met landeigenaren gehad. Zij weigerden hun land af te geven. De onteigeningsprocedures hebben veel tijd gekost. Al met al is er een vertraging van vier jaar ontstaan.” Hoogteverschillen en de rotsondergrond bemoeilijkten de aanleg eveneens. “We hebben ongeveer 300.000 kubieke meter rots moeten laten springen.” Het puin wordt ter plekke gebroken en gebruikt als funderingsmateriaal. Ook wordt het gebruikt voor de enorme geluidwallen langs de weg.

Bewoond gebied

Ander punt voor de aannemer was de verkeersdrukte. “Het verkeer moest zo min mogelijk gehinderd worden”, aldus O’Sullivan. “Bovendien”, zegt de uitvoerder terwijl hij op een pas opgeleverde tuibrug over de weg wijst, “doorsnijdt de weg bewoond gebied. Daarom zijn er op dit stuk van negen kilometer maar liefst twintig bruggen en tunnels aangelegd. Dat zijn er erg veel ja. Maar dat was het compromis met de bewoners.”

De aanleg van de C-ring is voor veel Ieren momenteel het meest in het oog springende wegenbouwproject; het zal echter zeker niet het laatste zijn. Voor de komende zes jaar staan meer dan honderd wegenprojecten op stapel, zo blijkt uit het programma van de National Roads Authority (NRA) van de Ierse overheid. In totaal is daarmee een investering van maar liefst 13,2 miljard gulden gemoeid. Primaire en secundaire wegen in het hele land worden verbeterd. Ook worden er vijf nieuwe snelwegen aangelegd: Dublin-Noord-Ierse grens, Galway-Dublin, Limerick-Dublin, Cork-Dublin, Waterford-Dublin.

Volgens Michael Egan, hoofd van de National Roads Authority is de miljardeninvestering in de infrastructuur bittere noodzaak. “Het verouderde wegennet in Ierland dreigt de voortgaande economische groei van ons land te dwarsbomen”, zegt hij. De afgelopen jaren steeg het bruto binnenlands product (bbp) van Ierland jaarlijks met meer dan 10 procent, waarmee het tot de snelste groeiers van Europa behoort. Het bbp per inwoner ligt er inmiddels hoger dan bijvoorbeeld in Duitsland. En Ierland zit nog steeds in de lift. Steeds meer grote buitenlandse bedrijven openen vestigingen op het eiland; geëmigreerde Ieren, die ooit hun geboorteland de rug toekeerden vanwege de hoge werkloosheid in eigen land, keren zelfs weer terug.

Openbaar vervoer

Egan sluit zijn ogen echter niet voor de realiteit. En die is dat de infrastructuur in Ierland achtergebleven is bij de economisch ‘boom’. Een netwerk van snelwegen die de grote steden met elkaar verbindt, ontbreekt; wegen met twee keer twee rijstroken zijn zeer uitzonderlijk. De Ierse hoofdweg lijkt nog het meest op een Nederlandse polderweg, maar dan kronkelend door het Keltische landschap. “Willen wij een concurrerend land zijn en blijven dan kunnen maatregelen niet uitblijven”, meent Egan. “Achterstanden in de infrastructuur kunnen de economische groei tegenhouden. Daar zijn voorbeelden genoeg van.” Egan belooft dat het binnen zes jaar mogelijk wordt om in tweeënhalf uur van Dublin naar Cork te rijden. Nu duurt datzelfde ritje nog drieënhalf uur. “De reistijden tussen de grotere steden en binnen Dublin zelf zullen drastisch naar beneden gaan.”

Tegelijk met het wegennet, wordt ook het openbaar vervoer in Ierland aangepakt. Spoorlijnen worden verbeterd en uitgebreid. In Dublin wordt een metrolijn en een lightrailnetwerk aangelegd. De regering hoopt daarmee ook het spectaculair toegenomen autobezit en -gebruik af te remmen. Om de verbinding tussen het noorden en het zuiden van Dublin te verbeteren, wordt onder de haven een tunnel gebouwd. Een Japans/Engelse aannemerscombinatie gaat het werk, dat minimaal een miljard gulden waard is, uitvoeren.

Projecten

Naast de vele infrastructurele projecten, staan ook de bouw van nieuwe woningen, kantoren en een megasportcomplex op de planning. In totaal, zo verwacht de regering, wordt in Ierland de komende zes jaar voor meer dan honderd miljard gulden ‘verspijkerd’.

“Probleem daarbij is wel dat onze lokale aannemers over onvoldoende capaciteit beschikken om zoveel werk op te pakken”, weet Egan. Buitenlandse bouwers zijn daarom van harte welkom. “Er is hier genoeg te doen. En het gaat niet alleen om kleine projecten maar ook echt substantiële werken.

Reageer op dit artikel