nieuws

Handboek met alles over houtskeletbouw

bouwbreed Premium

Het Handboek Houtskeletbouw dat door Centrum Hout en Stichting Bouwresearch (SBR) is uitgebracht, bevat veel technische kennis en informatie om woningen en gebouwen verantwoord in houtskeletbouw (hsb) uit te voeren: theoretische achtergronden, toelichtingen, praktische aanwijzingen, ontwerptabellen en rekenvoorbeelden, maar ook aansluitdetails die het ontwerpen en realiseren van houtskeletbouw vereenvoudigen.

Het nu uitgebrachte handboek vormt één geheel met de uitgave ‘Houtskeletbouw in Nederland: een volwassen bouwmethode’. Deze meer algemene publicatie is bedoeld om bij de initiatieffase van een bouwproject de mogelijkheden van houtskeletbouw na te gaan.

De genoemde rapporten zijn te verkrijgen bij Stichting Bouwresearch in Rotterdam en Centrum Hout in Almere.

Reageer op dit artikel