nieuws

Grensstreek kiest Duitse degelijkheid

bouwbreed

Noord-Nederlandse kavelbezitters in de grensstreek kiezen in toenemende mate voor Duitse aannemers en installateurs bij de nieuwbouw van een eigen huis. Niet alleen zijn de wachttijden bij onze oosterburen veel korter en zijn de prijzen aanmerkelijk lager, ook hebben de Duitse bouwers meer oog voor degelijkheid, service en individuele wensen. “Nederlandse aannemers verdienen vanwege de goede economie hun geld veel te gemakkelijk”, aldus huizenbezitter S. Drenth uit Emmer-Compascuum.

Particuliere-grondbezitter Drenth ondervond aan de lijve hoe groot de verschillen in benadering tussen de Nederlandse en de Duitse aannemers zijn. Drenth, die in de Drentse grensstreek woont en een Duitse echtgenote heeft, ontdekte dat in Nederland, in vergelijking met Duitsland, relatief weinig mogelijk is als het aankomt op individuele wensen. “Ik wil de Nederlandse aannemers niet afkraken, maar de verschillen zijn toch opmerkelijk te noemen. In Nederland is alles zo standaard. Als je een dikkere muur wilt, kan dat vaak niet.”

Voor het eerst van z’n leven kocht Drenth, die tot nog toe altijd in een huurhuis woonde, een perceel grond aan de Veenroede in de wijk Emmer-Erfscheidenveen in Emmer-Compascuum om er naar eigen inzicht een eigen huis neer te laten zetten. “Omdat ik met een Duitse vrouw ben getrouwd, was mij al vaker opgevallen dat de huizen van de schoonfamilie veel degelijker geïsoleerd zijn dan de Nederlandse woningen. Als de kinderen in een aangrenzende kamer in Duitsland aan het spelen waren, hoorde je nooit wat. Als diezelfde kinderen bij ons aan het spelen waren, was het een herrie van jewelste.”

Drenth vatte dan ook het plan op een eigen huis naar Duits voorbeeld neer te zetten. Gaandeweg werd hem duidelijk dat de Duitse aannemers aanzienlijk meer oog hebben voor degelijkheid, een goede prijs-kwaliteitverhouding, service en individuele wensen. “Om te beginnen bleek geen enkele Nederlandse aannemer in staat een vergelijkbare woning neer te zetten voor de prijs van de offerte van mijn aannemer Ewalt Bruns uit het Duitse Lathen. Praktisch gezien komt het erop neer dat je in Nederland een ton duurder uit bent, minder service krijgt, te maken krijgt met lange wachttijden en uiteindelijk niet precies kunt krijgen wat je wilt.”

Prefab

Zo is het in Duitsland algemeen gebruik dat huizen zijn voorzien van muren van minimaal 43 centimeter dik, terwijl men in Nederland al snel voor prefab-achtige oplossing kiest. “Als je die wensen bij Nederlandse aannemers kenbaar maakt, blijkt dat of helemaal niet mogelijk, veel duurder of je loopt aan tegen enorme wachttijden. Ik heb voor mijn dak in beide landen een offerte aangevraagd voor een kleine tweeduizend dakpannen. In Duitsland zijn precies dezelfde dakpannen per stuk een gulden goedkoper en dan worden ze ook nog gratis thuisbezorgd. Tel uit je winst. En dan heb ik het alleen nog maar over de dakbedekking.”

Installateur

Volgens Drenth geldt dat eigenlijk voor elk deelaspect van de nieuwbouw van zijn eigen huis. “Het enige wat ik door een Nederlandse installateur heb laten doen is het aanleggen van de elektriciteit. De voorschriften verschillen nogal. In Duitsland mag je leidingen gewoon wegmetselen, terwijl in Nederland alles verplicht in pvc-buizen moet zitten. Daardoor was ik gedwongen een installateur te nemen die aan de Nederlandse normen voldoet.”

In samenspraak met de Duitse aannemer Bruns hield Drenth in zijn inmiddels gereed zijnde huis onlangs twee open dagen, die maar liefst 550 belangstellenden trokken. “Of ze uiteindelijk allemaal met Duitse aannemers in zee gaan, weet ik natuurlijk niet. Wat me wel duidelijk is geworden, is dat veel grondbezitters tegen de hoge prijzen en de wachttijden in Nederland aanhikken en zoeken naar een alternatieve oplossing.”

Reageer op dit artikel