nieuws

Geschillen België niet meer voor rechter

bouwbreed

In België worden binnenkort bouw- en huurgeschillen niet meer door de rechter beslecht, maar door een onafhankelijke arbitragecommissie. Bij een dergelijk conflict kunnen de partijen elk een expert aanwijzen. Samen moeten die dan een beslissing nemen.

Tot nu toe worden bouw- en huurgeschillen steeds voor de rechter uitgevochten. In de praktijk geeft dat dikwijls aanleiding tot langdurige twisten voor de rechtbank. In de meeste gevallen wijst de rechter één of meer deskundigen aan, omdat hij zelf geen inzicht heeft in de vaak technische materie. Die deskundigen nemen gewoonlijk ruim de tijd, zodat de zaak lang kan voortslepen.

Door dit soort conflicten niet langer aan de rechter toe te vertrouwen maar direct aan twee experts, hoopt minister Verwilghen de behandelingsduur aanzienlijk te bekorten.

Reageer op dit artikel